Filmpremiär! Spännande kavalkad av filmer från deltagare i MOA-projektet

Grunden Sydöstra bjuder in till filmpremiär

Varmt välkomna till denna spännande kavalkad av filmer som skapats av deltagare i MOA-projektet.  Det kommer att bjudas på skräck, historia, matlagning, personliga berättelser, zombies och såklart många skratt.

Den 26 november
Klockan 13.00–17.00
Plats: Borrby biograf, Sandbyvägen 4, Borrby

Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Filmremsa med masker

MOA betyder Mobilisering Organisering Aktivering. Projektet syftar till att unga människor med
intellektuella funktionsnedsättningar ska få kunskap, metoder och redskap, hjälp till självhjälp, för att kunna organisera sig och få sina röster hörda i samhället samt överbrygga fördomar och genom scenisk och digital gestaltning skapa större möjligheter för deltagande bland ungdomar med funktionsvariationer.

Inbjudan filmpremiär (PDF).

Finansierat av: MUCF, Radiohjälpen, Kronprinsessan Victorias fond, Magnus Bervalls stiftelse, Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, Solstickan, Dahlströmska stiftelsen, Stiftelsen Sophia Nilssons minnesfond för fattiga handikappade barn, Helge Ax:son Johnssons stiftelse, Stiftelsen Sigurd & Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Olle Engkvist stiftelse, Stiftelsen Hierta Retzius stipendiefond, Linnéa o Josef Carlssons Stiftelse.