Väghållare

Vi har tre typer av väghållare: statlig, kommunal och enskild.

Inom tättbebyggt område beslutar vi gällande hastighetsbegränsning samt parkering oavsett väghållare, men generellt är det väghållaren som fattar beslut på sin väg. Man har också ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet på sina vägar, om inte särskilda avtal finns.

Är du osäker på vem som är väghållare för en specifik väg?

Gå in här i Trafikverkets databas och skriv in ”Väghållare” i sökfältet så får du information kring om vägen är statlig, kommunal eller enskild.

Vill du veta vem som äger en viss väg behöver du kontakta kommunen eller Lantmäteriet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close