Väghållare

Vi har tre typer av väghållare: statlig, kommunal och enskild.

Inom tättbebyggt område beslutar vi gällande hastighetsbegränsning samt parkering oavsett väghållare, men generellt är det väghållaren som fattar beslut på sin väg. Man har också ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet på sina vägar, om inte särskilda avtal finns.

Vill du veta vem som äger en viss väg?

Gå in här i Trafikverkets databas och skriv in ”Väghållare” i sökfältet så får du information kring om vägen är statlig, kommunal eller enskild.

Eller hör då av dig till Kontakt Simrishamn.

Kontakt Simrishamn

Telefon: 0414-81 90 00

E-post: kontakt@simrishamn.se