Afrikansk svinpest i Sverige

Afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige. För att förhindra spridning av sjukdomen är det viktigt att vi alla hanterar matavfall och matrester på rätt sätt.

En vildsvinssugga står på gräs och tittar in i kameran. Grönskande buskar syns på kanterna i bilden och i bakgrunden syns grönskande träd.

Afrikansk svinpest bekräftad i Sverige

Den 6 september 2023 bekräftades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige, i Fagersta, Västmanlands län. Afrikansk svinpest är en mycket smittsam och dödlig virussjukdom som snabbt kan sprida sig mellan vildsvin och vidare till tamgrisar. Även om viruset inte smittar människor, kan det ha förödande konsekvenser för vår livsmedelsförsörjning.

Så kan du bidra till att förhindra spridning

För att förhindra att sjukdomen får fäste i vår kommun kan du som invånare och besökare vidta följande åtgärder:

  • Släng matrester i soptunna med lock: Lämna inte matrester i naturen efter en picknick eller vid rastplatser längs vägar.
  • Kompostera rätt: Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma åt.
  • Rapportera fynd: Om du hittar sjuka eller självdöda vildsvin, rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Konsekvenser av spridning

En spridning av afrikansk svinpest kan få stora konsekvenser:

  • Påverkan på tamgrisar: Sjukdomen kan sprida sig till tamgrisar, vilket hotar vår livsmedelsförsörjning och innebär stora ekonomiska förluster för lantbrukare och landet i stort.
  • Höga kostnader: Bekämpning av sjukdomen är kostsam och kräver stora finansiella insatser.
  • Begränsad tillgång till naturen: För att förhindra spridning skapas restriktionsområden, vilket kan begränsa vår tillgång till naturen och allemansrätten.

Genom att följa riktlinjerna kan vi alla bidra till att förhindra spridning av afrikansk svinpest och skydda både vår djurhållning och livsmedelsförsörjning.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret