Inventering av jätteloka

Under 2021 och 2022 har Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommun, utfört en inventering av jätteloka läng utvalda sträckor av Tommarpsån, Verkaån, Nybroån/Fyleån och Vollsjöån.

Inventeringen, utförd av Natur Fokus AB, har gjorts längs utvalda sträckor intill vattendragen där den invasiva arten lätt får fäste. Resultatet av inventeringen visar på stora förekomster längst samtliga vattendrag. För mer information, klicka här för att se och ladda ned rapporten.