Information om döda fåglar

Enligt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gäller följande förhållningsregler vid fynd av döda eller sjuka vilda fåglar:

  • Även fynd av enstaka döda eller sjuka vildfåglar kan vara av intresse för SVA att undersöka. En viktig omständighet är att man nu åter kan skicka döda fåglar med postens specialutformade företagspaket. Viltavdelningen vid SVA (018-67 40 00) vill först bli kontaktad om fyndet för att avgöra om det är av intresse och de lämnar också instruktioner om hur eventuell inskickning går till.
  • Om du får kännedom om att flera döda sjöfåglar hittats inom ett begränsat område, eventuellt kombinerat med att man också sett sjukdomssymtom i form av rörelsestörningar, gäller som tidigare att du kontaktar någon av länsveterinärerna. Sedan avgör Jordbruksverket och SVA om vidare åtgärder ska vidtas. Ovan nämnda företagspaket får inte användas för transport av döda fåglar när det finns misstanke om fågelinfluensa. Det är endast budbil som gäller i sådana fall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close