Information om jätteloka

Jättelokan är en införd växt som numera utgör ett hot mot människors hälsa och miljön.

För att begränsa spridningen är det angeläget att varje fastighetsägare på lämpligt sätt utrotar arten på sin mark. Observera dock att växtsaft i kombination med solljus kan orsaka svåra skador på huden.

Allmänt om jätteloka

Jätteloka kallas också Kaukasisk björnloka eller jättebjörnloka. Arten, som ursprungligen kommer från området kring Kaukasus i Sydöstra Europa introducerades som trädgårdsväxt i Sverige på 1800-talet. Den har därefter förvildats och spritt sig, främst i södra och mellersta Sverige.

Den trivs i fuktiga områden längs vattendrag och på stränder men även på så kallade ruderatmarker exempelvis industriområden, banvallar och utefter vägar. Jättelokan är flerårig och blir vanligtvis 2-3 meter hög men kan ibland nå upp till 4-5 meter. Den tillhör familjen flockblomstriga (Apiace) och blomställningen, som kan bli upp till en halv meter i diameter, innehåller flera tusen små blommor. Roten är en 30-50 centimeter lång, ofta förgrenad pålrot.

Blommar under juli-september

Jättelokan blommar i Sverige under juli-september. Den förökar sig enbart med hjälp av frön. Vanligtvis tar det tre till fem år innan den går i blom och oftast dör plantan efter att den har blommat. Varje individ blommar således endast en gång.

Varje planta producerar vid blomning i genomsnitt 20 000 frön men exempel finns på plantor som producerat upp emot 100 000 frön. Alla frön gror inte nästföljande år utan de kan ligga i jorden och vänta på att gro i uppemot tio år.

Kan spridas i nya områden

Huvuddelen (60–90 procent) av en plantas frön hamnar inom en radie på fyra meter runt föräldraplantan. Resterande frön sprids till nya områden via exempelvis vattendrag, vind, boskap, jord som flyttas eller i värsta fall av personer som vill ta hem en torr fröstängel som prydnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close