Information om måsfåglar

Måsar och trutar är ett oundvikligt och naturligt inslag i kustsamhällen, framför allt där det finns en stor fiskeriverksamhet.

Deras läten är i hög grad en del av samhällsbilden under vår och försommar, men deras närvaro kan av olika skäl ibland upplevas som störande.

Riklig tillgång på föda och lämpliga häckplatser gör att det framför allt i Simrishamn häckar ett stort antal gråtrutar, men även en del fiskmåsar. Fåglarna gynnas av spill från fiskerinäringen och privatpersoners idoga fågelmatning under vinterhalvåret.

Många samtal under häckningstiden

Särskilt under häckningstid får kommunen många samtal från medborgare som upplever trutar och måsar som ett problem. En del klagomål gäller störande läten tidigt på morgnarna, andra gånger har man blivit ”attackerad” av fåglar vars ungar lämnat boet. Ibland är någon bekymrad över hur övergivna ungar ska klara sig.

Att trut- och måsungar hamnar på marken är naturligt. Kommer någon för nära, försöker föräldrarna avvärja det upplevda hotet genom överraskande störtdykningar som ibland kan uppfattas som skrämmande (vilket också är syftet).

Ungar på marken är sällan övergivna och klarar sig oftast om de lämnas ifred.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close