Information om råkor

Råkor får, liksom koltrastar, gråsparvar, talgoxar, svalor, fladdermöss, grodor och igelkottar ses som ett naturligt inslag i våra tätorter.

Råkors läten och spillning kan naturligtvis i många fall upplevas som störande, men i lagens mening utgör råkan inte någon olägenhet för människors hälsa.

Varje senvinter och vår ringer ett antal personer till oss och är missnöjda med oväsen och fågelbajs. Råkbekämpning är emellertid inte i första hand en kommunal angelägenhet.

Till råkans försvar citeras följande:

”Råkan är något av det mest skånska som går att finna. Sedan länge är den förknippad med skånsk landsbygd, odlade fält och skånska gårdar. I samband med biocid-skandalen på 1950- och 60-talen, minskade antalet råkor högst väsentligt och de försvann också från många områden.

I dag har råkorna återhämtat sig och trivs åter förträffligt i det skånska landskapet. Råkan är lätt att umgås med. Den drar sig nämligen till oss, och häckar numera i trädsamlingar mitt inne i flertalet skånska tätorter.

De tätorter som ligger i slättbygden vill säga. Skog är nämligen inget för råkan. Förvisso älskar inte alla skåningar råkorna – dess läte och det faktum att de häckar i kolonier, ibland om hundratals par, irriterar en del. Men ger man sig tid att studera dem finner man ett högst charmigt väsen, och en skåning förutan vilken Skåne inte vore sig likt”.
Källa: Skånes Ornitologiska Förening

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close