Information om sniglar

Under sommarhalvåret kommer det ofta in rapporter om massförekomst av den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel.

Mördarsnigeln betraktas inte som en olägenhet för miljön eller hälsan och vi har för närvarande inte ansvar för bekämpningsinsatser.

En del experter tror att den spanska skogssnigeln kommer att fortsätta sprida sig och öka i antal. Problemen med massförekomster kan bli vanligare.

I samband med ensilageproduktion kan sniglarna innebära hygieniska olägenheter för djurhållande lantbrukare.

Det finns i dag ingen regional eller nationell strategi för bekämpning av den spanska skogssnigeln.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close