Vattendrag och våtmarker

Vattendragen i jordbrukslandskapet är påverkade av dikning och näringsläckage, men har ändå höga naturvärden.

Stora mängder havsöring vandrar på höstarna upp och leker där det finns lämpliga bottnar och i mer opåverkade delar finns fortfarande ett rikt djurliv. Åar och bäckar i norra delen av kommunen är relativt opåverkade och har mycket höga naturvärden.

Våtmarkerna i slättbygden har i stort sett försvunnit på grund av utdikning och de som finns kvar är oftast påverkade av dikningsföretag och torvbrytning.

Så kallade rikkärr förekommer dock lite varstans och hyser inte sällan en imponerande orkidéflora.