Vattendrag och våtmarker

Vattendragen i jordbrukslandskapet är påverkade av dikning och näringsläckage, men har ändå höga naturvärden.

Stora mängder havsöring vandrar på höstarna upp och leker där det finns lämpliga bottnar och i mer opåverkade delar finns fortfarande ett rikt djurliv. Åar och bäckar i norra delen av kommunen är relativt opåverkade och har mycket höga naturvärden.

Våtmarkerna i slättbygden har i stort sett försvunnit på grund av utdikning och de som finns kvar är oftast påverkade av dikningsföretag och torvbrytning.

Så kallade rikkärr förekommer dock lite varstans och hyser inte sällan en imponerande orkidéflora.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close