Torghandel

Ett aktivt och levande torg är en förutsättning för en levande stadskärna. I Simrishamns kommun kan vi erbjuda platser för torghandel på Stortorget i Simrishamn. På denna plats har det dagligen bedrivits torghandel i över 100 år och torghandeln har blivit en naturlig del av stadsbilden. Här finns något för alla besökare. På torget finns totalt 20 platser i olika storlekar för att passa alla olika ändamål. Torget är öppet året runt och här får bedrivas handel alla veckans dagar.

Torget är bilfritt under sommarsäsongen för att erbjuda kunderna en trygg och säker miljö, och torget kontrolleras dagligen av personal från kommunen som ska se till att reglerna för torghandel efterlevs. Du som ansökt i förväg och bokat en plats för året faktureras för detta i förskott. Väljer ni att bara stå över dagen eller en kortare period faktureras ni för er torgplats i efterskott. Uppgifterna lämnas i samband med en skriftlig ansökan eller till personal på Kontakt Simrishamn som har öppet vardagar mellan kl 7.30-17

För dig som står på vintern under perioden 1/10 – 30/4 finns möjligheten att stå med din bil på platserna 11 – 20 om du ansöker om det i förväg. Blankett finns inne hos kontakt Simrishamn. Tänk på gränsen för tomgångskörning på max 1 minut!

Här kan du läsa mer om de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i kommunen.

Nedanstående bild visar Stortorget i Simrishamn och platsernas nummer. I tabellen kan ni enkelt se vilka platser som är bokade och vilka som finns tillgängliga för att hyra. Ni väljer själv om ni vill hyra bara för en dag, en månad eller helt år. Platsens nummer på kartan fylls i på ansökningsblanketten.

Ansök om torgplats

Skicka in denna blankett till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. Vänligen fyll i samtliga uppgifter. Om du är registrerad för F-skatt skall ditt bevis från Skatteverket bifogas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close