Upplåtelse och tillstånd

Om du ska ha ett evenemang som exempelvis festival eller cirkus och vill göra det på allmän platsmark som park, strand eller annan allmän plats, behöver du tillstånd från polisen.

Detta gäller även dig som har en byggnadsfirma eller är privatperson och vill sätta upp en byggnadsställning och/eller container ute på gatan.

Ansökan om upplåtelse av allmän platsmark sker direkt hos polisen. Polisen är alltså den myndighet som beviljar tillstånd, vi svarar endast på remiss från polisen.

Tänk på att utöver vår handläggningstid på upp till tre veckor har även polisen viss handläggningstid.

Betalning

Kostnad för tillståndet betalas till polisen vid ansökningstillfället. Kostnad för upplåtelse på allmän platsmark betalas till oss efter avslutat evenemang enligt antagen taxa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close