Upplåtelse och tillstånd

Om du ska ha ett evenemang eller annan verksamhet på allmän platsmark som park, strand eller annan allmän plats, behöver du tillstånd från polisen.

Detta gäller:

  • Byggnadsställningar
  • Containers
  • Byggupplag
  • Uteserveringar
  • Gatupratare
  • Cirkus/Tivoli/Festivaler av olika slag
  • Matvagn/foodtruck
  • Skyltar
  • Valinformation

Är ni osäkra på vad som gäller för just er så kontakta gärna oss på Simrishamns kommun innan ni ansöker.

Ansökan om upplåtelse av allmän platsmark sker direkt hos polisen. Polisen är alltså den myndighet som beviljar tillstånd, Simrishamns kommun svarar endast på remiss från polisen. Inför remissvaret gör vi en bedömning i varje enskilt fall. Förutom att vi kontrollerar platsens lämplighet i detaljplanen ser vi även över hur det påverkar framkomlighet för trafik och gångtrafikanter, buller och oljud, eventuella störningar på lokaltrafik och renhållning, tillgång till eventuellt elbehov.

Här kommer du till Polisens hemsida där de informerar om hur du går tillväga för att ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats.

Tänk på att du även kan behöva tillstånd från andra myndigheter!

Utöver kommunens handläggningstid på upp till tre veckor har även polisen viss handläggningstid. Under våren och sommaren när det är högsäsong är belastningen stor hos både kommunen och polisen så det är viktigt att ni skickar in ansökan i mycket god tid.

Kostnad

Det som du betalar för är följande: