Flytt av fordon

Kan vi flytta ett felparkerat fordon eller en skrotbil som ställts ut?
Svar: Ja.

Att flytta någon annans fordon kan vara en långdragen process. Utredning för varje enskilt fordon görs och fordonsägaren ges flera möjligheter att självmant flytta sitt fordon. Ibland räcker inte det och då kan vi ta hand om fordonet. I många fall går det att få tag på ägaren som i sin tur flyttar fordonet själv.

Kommunen beslutar om fordon som av någon annan anledning behöver flyttas eller skrotas. Fordon som kan behöva flyttas kan till exempel vara skrotbilar, fordon som långtidsparkerat eller fordon som parkerats trafikfarligt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close