Lokala trafikföreskrifter

Bakom många vägmärke finns en så kallad lokal trafikföreskrift som ligger till grund för utmärkningen av vägmärket.

Denna föreskrift reglerar i juridisk text vad som gäller på berörd vägsträcka. Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område på våra kommunala vägar men även på det statliga vägnätet om den lokala trafikföreskriften rör färdhastighet, stannande eller parkering. I trafikförordningens 10 kap 3 § kan du läsa mer om vilken myndighet som kan fatta beslut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close