Mobilitetsdagen 2023

Hur kan vi utveckla och välja mer hållbara färdsätt? 2023 vill Simrishamns kommun arrangera Mobilitetsdagen på temat är Bättre resande. Vilka företag, föreningar eller engagerade privatpersoner vill bjuda in medborgarna till aktivitet och inspiration? Det är tillsammans som vi gör dagen möjlig.

Arrangemanget är en del av den Europeiska mobilitetsveckan och syftet är att uppmärksamma resande, transporter och rörelse med fokus på hållbarhet. Under år 2021 deltog 3 200 städer/kommuner i över 50 länder, vilket var något mer än året innan. Även för Sverige ökade engagemanget; 60 svenska kommuner deltog med aktiviteter under förra året, jämfört med 42 kommuner år 2020.

Vill du delta med din verksamhet?

Dagen skapas tillsammans med näringsliv och föreningar i Simrishamns kommun. Vi välkomnar alla aktiviteter på temat. Exempel kan vara att visa upp produkter, uppfinningar, hålla en föreläsning, ordna tipsrunda och berätta om er verksamhet. Alla förslag är välkomna!

Klicka här på länken för att anmäla ditt intresse.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se