Nya bärighetsklasser

Långtradare kör på asfalterad väg i solnedgång.

Vi ser nu över behovet av tunga transporter på våra vägar. För att tyngre fordon ska kunna färdas på vårt kommunala vägnät behöver vägarna klassas om. Därför är det viktigt att du som har verksamhet och behov av tung transport berättar om dina verksamhetsbehov.

Hur tunga fordon som får köras på våra vägar och broar finns angivna i så kallade bärighetsklasser. Nu ses nuvarande och framtida behov av tunga transporter i Simrishamns kommun över. Det är därför viktigt att du som har verksamhet och är i behov av tunga transporter berättar om dina behov. Några vägar kan komma att behöva klassas om och andra byggas om för att klara kraven av bärighet.

Från och med den 1 juli 2018 finns en ny bärighetsklass för våra vägar i Trafikförordningen (1998:1276), bärighetsklass 4 (BK4). Den möjliggör transporter med tyngre fordon och fordonskombinationer upp till 74 ton. En effektivisering av godstransporter kan stärka konkurrenskraften och samtidigt bidra till positiva miljöaspekter – färre fordon kan ta samma mängd gods. De bärighetsklasser som finns idag är:

BK1 Max totalvikt: 64 ton*
BK2 Max totalvikt: 51,4 ton*
BK3 Max totalvikt: 37,5 ton*
BK4 Max totalvikt: 74 ton**

*Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
**Med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Vilka vägar i Simrishamns kommun behöver ditt företag kunna trafikera med tyngre transporter idag och i framtiden? Klicka här för att ange era behov i vår digitala enkät. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enkäten kommer finnas tillgänglig under 2024. De inkomna svaren ligger sedan till grund för vårt vidare arbete.

För frågor, maila trafik@simrishamn.se eller ring Kontakt Simrishamn på telefon 0414-81 90 00.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret