Parkering och parkeringsregler

Vi tillhandahåller parkeringsplatser avgiftsfritt på allmän plats i hela kommunen.  Eftersom trafikmängden i kommunen varierar stort mellan sommar och vinter, leder detta till olika stora behov av parkeringsplatser.

För att du ska ha möjlighet att planera din parkering i förväg, tillhandahåller vi parkeringskartor På vår kommunkarta kan du se var det finns platser där du kan parkera. Detta ger dig möjlighet att hitta alternativa parkeringsplatser om det skulle visa sig att närmsta parkering till ditt mål skulle vara upptagen.

Tidsbegränsade parkeringsplatser

Vänligen notera att vissa av våra parkeringsplatser är tidsbegränsade. Var därför noga med att läsa på tilläggstavlor eller på parkeringskartorna vad som gäller för varje parkeringsplats.

Det kan vara bra att veta om vilka generella parkeringsregler som gäller. Här nedan ser du några av dessa.

24-timmarsregeln

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd måndag – fredag. Lördag till söndag och dag före röd dag gäller inte tidsbegränsningen. 24-timmarsregeln gäller inte i de fall där de generella reglerna förbjuder dig från att stanna/parkera eller om ett vägmärke med parkeringsregler finns uppsatt på platsen och anger något annat.

Generella regler som reglerar var du får stanna och parkera lyder:

  • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
  • Parkeringsförbud på huvudled.
  • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än 10 meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Gäller även vid trevägskorsningar (så kallat T-korsning). En T-korsning kan regleras bort, om det anses som lämpligt och säkert, med ett vägmärke P med utsträckningspilar som upprepas efter korsningen. Se efter på platsen där du parkerar om vad som gäller just där.
  • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe är 10 meter.
  • Du får inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbanor.
  • Du får inte stanna eller parkera annat än att släppa av och på en passagerare på en busshållplats 20 meter före busshållplatsstolpen och fem meter efter busshållplatsstolpen.
  • Du får inte stanna eller parkera annat än för att släppa av eller på passagerare på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad.
  • Du får inte stanna eller parkera på sådan plats eller sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs (strädde/trånga gator).
  • Du får inte parkera inom tättbebyggt område på allmän plats som är terräng. (Terräng = ett område som inte är väg)
  • Du får inte parkera mot färdriktning.

Det är viktigt att visa hänsyn för att privatpersoner, verksamheter och viktiga samhällsfunktioner ska kunna ta sig fram på ett trafiksäkert och framkomligt sätt. Bilar som parkerar mot reglerna kan skapa trafikfarliga situationer och ge problem med framkomlighet.

Här kan du läsa mer om trafikregler

Parkeringstillstånd

För att få parkeringstillstånd om du till exempel är rörelsehindrad, ska du ansöka hos oss. En komplett ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett, läkarintyg, bild (körkortsfoto eller dylikt) samt namnunderskrift som finns på särskilt blad.

Ansökan går bra att hämta och lämna hos Kontakt Simrishamn i Stadshuset vid Stortorget i Simrishamn eller så ringer du oss så skickar vi hem en ansökningsblankett.

Du behöver inte träffa läkare inför varje ansökan, generellt brukar vi kunna använda förra ansökans läkarintyg om rörelsehindret är bestående. Observera att det kan användas för max två tillstånd. I vår kommun kostar inte parkeringstillstånd någonting. Handläggningstiden är maximalt tre veckor.

I övrigt måste du vara folkbokförd i vår kommun. Det finns två olika tillstånd (för förare eller passagerare). För båda tillstånden är det rörelsehinder som gäller. Exempelvis blindhet, behov av utrymme för att öppna dörr och svårighet att bära gäller inte som skäl för tillstånd.

Det gäller för tillstånd

För att få tillstånd som förare, ska man inte kunna gå en längre sträcka på plan mark utan stopp eller problematik. För passagerare gäller att man behöver kontinuerlig hjälp utanför fordonet och inte alls kan lämnas ensam.

Bedömningen av behörighet för tillstånd baseras på läkarintyget samt enklare bedömning av tillståndshandläggare. Missbruk av tillstånd resulterar i indraget tillstånd.

Du kan läsa med om parkeringstillstånd på Transportstyrelsens hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close