Trygghetsvandring Vitemölla 2023

Den 24 oktober kl. 18.00 är det dags för trygghetsvandring i Vitemölla. Till grund för vandringen är en trygghetsenkät, för dig som bor och verkar i Vitemölla.

På enkäten kan du ange punkter som du anser otrygga i området. Klicka här för att öppna den digitala enkäten. Synpunkterna som är inlämnade kommer sedan att vara underlag för trygghetsvandringen. Den 9 oktober kommer enkäten att avslutas för sammanställning och planering. Vandringen kommer att utgå från piren vid Norrearmssträddet och ske tillsammans med politiska företrädare, kommunala tjänstepersoner och representanter från polisen.

Varmt välkommen att delta!