Vägmärken

Längs det kommunala och statliga vägnätet finns det mängder av vägmärken, vägvisning och gatunamnsskyltar.

Dessa är till för att hjälpa dig som trafikant att veta vilka trafikregler som gäller och vilken gata du befinner dig på. Vi ansvarar för de skyltar som finns längs det kommunala vägnätet, resterande ansvarar Trafikverket för.

Felanmälan av skylt

Om du påträffar ett vägmärke eller skylt som är oläslig på grund av att den är smutsig, skymd av växtlighet eller trasig är vi tacksamma om du felanmäler den. Beroende på väghållare så görs felanmälan till kommunen eller Trafikverket.

Här finns information om väghållare för respektive väg genom att välja väghållare i menyn Dataslag på karta.

  • Felanmälan av vägmärken och gatunamnsskyltar på kommunala vägar görs via e-post: kontakt@Simrishamn.se eller så kan du ringa oss på: 0414-81 90 00.
  • Felanmälan av vägmärken och gatunamn på statliga vägar görs via e-post: trafikverket@trafikverket.se eller så kan du ringa dem på: 0771-921 921

Allmänt om skyltning

Skyltbehovet kan variera beroende på vägens storlek och hastighet, men generellt försöker man hålla nere skyltmängden ute i trafiken. För många skyltar skapar osäkerhet och plottrighet. Varningsskyltar används bara där de verkligen behövs. Exempel: Varning för lekande barn-skyltar används bara på kortare sträckor där barn faktiskt vistas nära vägområdet exempelvis vid en skola.

Mer information om vägar och trafik finns på Trafikverkets interaktiva karta. Exempelvis om vem som sköter vägen, vad hastigheten är på vägsträckor etc.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close