Kompensationsstöd för föreningar med anledning av covid-19

Kompensationsstöd för föreningar med anledning av covid-19
Kommunfullmäktige i Simrishamn har beslutat att avsätta ett engångsbelopp på 500 000 kronor för att stödja kommunens föreningar som haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader i samband med covid-19. Med detta ekonomiska stöd vill Simrishamns kommun ge föreningar förutsättningar att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även när coronapandemin är över.

Kompensationsstödet kan enbart sökas av bidragsberättigade föreningar i Simrishamns kommun som är registrerade i Simrishamns kommuns föreningsregister.

Vid bidragsfördelning prioriteras:
1. Föreningens överlevnad
2. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Ansökan:
Ansökan om kompensationsstöd kan enbart göras från 28 september till 11 oktober 2020.

Här finns ansökningsblankett för kompensationsstöd med anledning av covid-19.

Endast en ansökan får skickas in per förening och den ska vara undertecknad av styrelseledamot.
För att ansökan ska behandlas krävs också att följande årliga föreningshandlingarna är inkomna:

  • årsmötesprotokoll
  • ekonomisk redovisning
  • balansrapport
  • revisionsberättelse

Kompletterande uppgifter kan efterfrågas.

Stöd kan sökas för:
Stöd kan sökas för arrangemang och verksamhet som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars – 30 september 2020 och som till följd av coronapandemin har ställts in eller reducerats.

Stöd kan inte sökas för:
• Ersättning för lön och/eller arvoden.
• Verksamhet/arrangemang som genom kommunala, regionala eller andra stödpaket redan blivit beviljade kompensation
• Föreningen kan inte söka stöd för arrangemang/verksamhet som ligger utanför tidsperioden (1 mars – 30 september).

Utbetalning:
För föreningar som erhåller kompensationsstöd beräknas utbetalningar betalas ut efter kultur- och fritidsnämndens beslut 17 november 2020.

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter kan kultur- och fritidsnämnden besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat stöd.