Ungdomens hus/Bénka-dí

Från och med den 6 april 2021 gäller ordinarie öppettider på Bénka-dí

Från och med den 6 april 2021 gäller ordinarie öppettider på Bénka-dí, måndag till fredag kl. 15.00 – 19.00. Dock är antalet besökare som får vistas i lokalerna tillfälligt begränsat till 10 ungdomar. Vi kommer fortsatt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risker för smittspridning. Bénka-dí kommer även att fortsätta erbjuda spontanidrott och utomhusaktiviteter.

På Ungdomens hus/Bénka-dí arbetar Simrishamns ungdomssamordnare, ungdomskulturutvecklare, och övrig personal tillsammans med ungdomar för att utveckla en trygg, kreativ och drogfri mötesplats för ungdomar i kommunen.

Vi arbetar aktivt för delaktighet, integration och jämställdhet. Bénka-dí är även centrum för kommunens arbete med ungdomsinflytande och ungdomskultur.