Ansök om träningstider

Vi erbjuder registrerade föreningar fria lokaler till sin verksamhet. Föreningar som kontinuerligt bedriver verksamhet i sporthallar, gymnastiksalar och konstgräsplaner ska inför varje säsong lämna in önskemål om vilka tider och i vilken lokal/anläggning de vill ha.

Ansökan om säsongstider i sporthallar och gymnastiksalar görs senast den 1 maj på blankett för ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar. Säsongstiderna gäller från den 1 september till den 31 maj. De hallar som det går att ansöka om säsongstider i är:

 • Jonebergs sporhall
 • Kiviks sporthall
 • Borrby sporthall
 • Hammenhögs sporthall
 • Gärsnäs gymnastiksal
 • Skillinge gymnastiksal
 • Sankt Olofs gymnastiksal
 • Korsavadshallarna (A-, B-, och C-hallen)
 • Simhallen

När ansökningstiden gått ut görs en sammanställning över de önskemål som föreningarna lämnat in. Därefter kallas berörda till ett fördelningsmöte med syfta att föreningarna själva sinsemellan ska komma överens om hur tiderna ska fördelas.

Ansöka om tränings- och matchtider på konstgräs

I vår kommun finns två konstgräsplaner, en på Korsavads idrottsplats och en på Skillinge idrottsplats. Föreningar som vill ha tider på konstgräs ansöker om detta på blankett för ansökan om träningstid på konstgräsplan i Simrishamns kommun.

Säsongstiderna på konstgräset är indelat i tre perioder med olika ansökningstider:

 • Period 1 1/12-15/4 (Ansök senast 1/11)
 • Period 2 16/4-30/9 (Ansök senast 16/3)
 • Period 3 1/10-30/11 (Ansök senast 1/9)

Matchtider

Ansökan om tider för matcher görs på e-post till kontakt@simrishamn.se löpande under året. För matcher som ska spelas mellan 1/1 och 15/4 ska ansökan ske senast 10/1 för fördelning. Ansökningar inkomna efter detta datum spelas på i övrigt lediga tider.

Taxor och regler

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor för träning och matcher på konstgräset. Fotbollsföreningarna i vår kommun är överens om vilka regler som ska gälla för bokning av träningar och matcher på våra konstgräsplaner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close