Ansök om träningstider

Vi erbjuder bidragsberättigade föreningar fria lokaler till sin verksamhet. Föreningar som kontinuerligt bedriver verksamhet i sporthallar, gymnastiksalar och konstgräsplaner ska inför varje säsong lämna in önskemål om vilka tider och i vilken lokal/anläggning de vill ha.

Ansökan om säsongstider i sporthallar och gymnastiksalar görs senast den 1 maj på blankett för ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar.

Säsongstiderna gäller från den 1 september till den 31 maj. De hallar som det går att ansöka om säsongstider i är:

  • Jonebergs sporthall
  • Kiviks sporthall
  • Borrby sporthall
  • Hammenhögs sporthall
  • Simrislunds gymnastiksal
  • Gärsnäs gymnastiksal
  • Skillinge gymnastiksal – gäller enbart hösten 2023, därefter ej bokningsbar
  • Sankt Olofs gymnastiksal
  • Korsavadshallarna (A-, B-, och C-hallen)

När ansökningstiden gått ut görs en sammanställning över de önskemål som föreningarna lämnat in och ett första förslag skickas ut till alla föreningar som sökt tider. Föreningar kan då skicka in synpunkter på förslaget och efter det kommer den slutgiltiga fördelningen av tider.  

Ansöka om tränings- och matchtider på konstgräs

I Simrishamns kommun finns två konstgräsplaner, en på Korsavads idrottsplats och en på Skillinge idrottsplats. Föreningar som vill ha tider fördelade på konstgräsplanerna ansöker om detta. För att boka enstaka tider vänd dig till kontakt@simrishamn.se.

Matchtider

Ansökan om tider för matcher görs på e-post till kontakt@simrishamn.se löpande under året eller bokas på egen hand via bokningsprogrammet Interbook Go. Vänd dig till kontakt@simrishamn.se för hjälp med inloggningsuppgifter.

Taxor och regler

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor för träning och matcher på konstgräset.