Ansök om träningstider

Vi erbjuder registrerade föreningar fria lokaler till sin verksamhet. Föreningar som kontinuerligt bedriver verksamhet i sporthallar, gymnastiksalar och konstgräsplaner ska inför varje säsong lämna in önskemål om vilka tider och i vilken lokal/anläggning de vill ha. 

Ansökan om säsongstider i sporthallar och gymnastiksalar görs senast den 1 maj på blankett för ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar. Säsongstiderna gäller från den 1 september till den 31 maj. De hallar som det går att ansöka om säsongstider i är:

 • Jonebergs sporthall
 • Kiviks sporthall
 • Borrby sporthall
 • Hammenhögs sporthall
 • Simrislunds gymnastiksal
 • Gärsnäs gymnastiksal
 • Skillinge gymnastiksal
 • Sankt Olofs gymnastiksal
 • Korsavadshallarna (A-, B-, och C-hallen)
 • Simhallen

När ansökningstiden gått ut görs en sammanställning över de önskemål som föreningarna lämnat in och ett första förslag skickas ut till alla föreningar som sökt tider. Föreningar kan då skicka in synpunkter på förslaget och efter det kommer den slutgiltiga fördelningen av tider.  

Ansöka om tränings- och matchtider på konstgräs

Ansöka om tränings- och matchtider på konstgräs 

I vår kommun finns två konstgräsplaner, en på Korsavads idrottsplats och en på Skillinge idrottsplats. Föreningar som vill ha tider på konstgräs ansöker om detta. Vi kommer att lägga ut en blankett för detta kommer inom kort.  

Säsongstiderna på konstgräset är indelat i tperioder med olika ansökningstider:  

 • Period 1: 1/1031/1 (Ansök senast 10/9) 
 • Period 2: 1/1-30/4 (Ansök senast 10/11) 

Matchtider 

Ansökan om tider för matcher görs på e-post till kontakt@simrishamn.se löpande under året. För matcher som ska spelas mellan 1/1 och 15/4 ska ansökan ske senast 10/1 för fördelning. Ansökningar inkomna efter detta datum spelas på i övrigt lediga tider. 

Taxor och regler 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor för träning och matcher på konstgräset. Fotbollsföreningarna i vår kommun är överens om vilka regler som ska gälla för bokning av träningar och matcher på våra konstgräsplaner.