Ansök om bidrag

Simrishamns kommuns ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till ideella föreningar som är verksamma inom vår kommun.

OBSERVERA – NYTT FÖR 2022 – ANSÖKNINGAR SKA I DE FLESTA FALL GÖRAS I INTERBOOK GO

Ansökningsperioden för 2022 är nu öppen och flera av våra bidrag ska från och med nu sökas via vårt system Interbook Go, se information under respektive bidrag. Länk till Interbook Go finns här.

Lösenord till Interbook Go

 • Har du glömt föreningens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet.
 • Har din förening inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Är föreningens uppgifter aktuella i Interbook Go?
Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.

BIDRAGSKRITERIER

För att vara bidragsberättigad i Simrishamns kommun krävs att följande kriterier är uppfyllda.

 • Föreningen ska uppfylla kriterierna för att vara registrerad förening i Simrishamns kommun.
 • Föreningen ska årligen inkomma med föreningshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansrapport). Föreningshandlingar ska vara inkomna 1 juni varje år.
 • Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.
 • Föreningen ska i verksamhetsberättelsen redogöra för hur de arbetar med barnkonventionens fyra grundprinciper:
  -Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  -Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  -Alla barn har rätt till liv och utveckling
  -Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den reflekterad
  Läs mer om barnkonventionen på https://unicef.se/barnkonventionen
 • Vid marknadsföring ska det framgå att stöd har givits från Simrishamns kommun.

Förutom dessa bidragskriterier finns andra kriterier som gäller specifikt för studieförbundsbidrag, sponsorbidrag, föreningsbidrag inom socialt område och kultur- och arrangörsbidrag, se information vid respektive bidrag nedan.

INFORMATION

 • Om kriterierna för att vara bidragsberättigad inte uppfylls avslås ansökan.
 • Inlämnad ansökan är ingen garanti för att bidrag beviljas.

KONTAKT

kontakt@simrishamn.se
0414-81 90 00
Stortorget 1, 272 80 Simrishamn