Ansök om bidrag

Vår ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till ideella föreningar som är verksamma inom vår kommun.

De bidrag du kan söka hos kultur- och fritidsnämnden är kultur- och arrangörsbidrag, särskilt bidrag, lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag och ett utsmyckningsbidrag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close