Ansök om bidrag

Simrishamns kommuns ambition är att på olika sätt stödja och stimulera föreningslivets verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag inom vår kommun.

Under 2022 har en bidragsöversyn genomförts och kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-12-20 att anta nya bidragsformer och nya bidragskriterier inför 2023. Nytt för 2023 är att:

  • Några bidrag har plockats bort (till exempel sponsorbidraget).
  • Nya bidrag har tillkommit.
  • Sökande i olika kategorier – till exempel idrottsföreningar och kulturföreningar – är berättigade till olika typer av bidrag. Detta kan innebära att bidrag som en förening tidigare har sökt inte är möjliga att söka i år.
Vem kan söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden?

Följande kategorier har rätt att söka att söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden:

  • Föreningar som är bidragsberättigade i Simrishamns kommun (observera att nytt för 2023 är att olika föreningskategorier är berättigade till olika typer av bidrag).
  • Kulturverksamheter med säte i Simrishamns kommun som får verksamhetsstöd från Region Skåne.
  • Studieförbund som via Statistiska Centralbyrån kan redovisa deltagartimmar och studietimmar i Simrishamns kommun.
Bidragen ska sökas via Interbook Go

Bidrag söks enbart via vårt system Interbook Go.

  • Har du glömt föreningens lösenord till Interbook Go? Gå in på Interbook Gos hemsida och skriv in föreningens registrerade e-postadress, så går det att återställa lösenordet.
  • Har din förening inga inloggningsuppgifter? Ring till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 så hjälper vi er.

Kontrollera också att ni har aktuella uppgifter registrerade i Interbook Go rörande kontaktuppgifter, aktuell styrelse, bank/plusgirokonto och liknade.