Bilda förening

Vill du starta en ideell förening i Simrishamns kommun?

En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte behöver bedriva affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet i Sverige och den lämpligaste när det gäller samhällsstöd.

Här hittar du en blankett för föreningsansökan i Simrishamns kommun.

Kriterier för föreningsregistrering i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun har fastslagna kriterier för vad som ska vara uppfyllt för att en förening ska få registreras i kommunens föreningsregister:

• Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse, antagna stadgar, årsmöte och vara öppen för alla.
• Föreningen ska vara uppbyggd på ideell grund.
• Föreningen ska årligen redovisa antalet aktiva medlemmar i bokningsprogrammet Interbook Go.
• Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt plus- eller bankgiro
• Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet i Simrishamns kommun.
• Föreningen ska ta ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet.
• Föreningen ska synliggöra sin verksamhet utåt, till exempel med hemsida och sociala medier.

förening.se finns all information du behöver för att starta en förening. Här finns även en standardmall för stadgar som kan användas vid stadgeskrivning.