Bilda förening

Vill du starta en ideell förening i Simrishamns kommun?

Här hittar du en blankett för föreningsansökan i Simrishamns kommun.

En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte behöver bedriva affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet i Sverige och den lämpligaste när det gäller samhällsstöd.

Ska vara öppen för alla

En allmännyttig ideell förening ska bygga på demokratiska principer och vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning. Av föreningens stadgar ska framgå att föreningen har ett allmännyttigt ändamål.

För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och valt en styrelse.

förening.se finns all information du behöver för att starta en förening. Här finns även en standardmall för stadgar som kan användas vid stadgeskrivning.