Lotterifrågor

Det är enbart ideella föreningar eller registrerade trossamfund som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara öppna för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamn handlägger registreringslotterier som ska säljas inom vår kommun. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.