Byggnadsvårdspris

Simrishamns kommun delar årligen ut ett byggnadsvårdspris för att uppmärksamma, uppmuntra och ge spridning åt goda byggnadsvårdande insatser inom kommunen. Priset delas ut till:

  • En varsamt genomförd renovering eller restaurering av en byggnad eller bebyggelsemiljö där traditionella material och metoder använts.
    eller
  • En kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad eller bebyggelsemiljö där traditionella material och metoder använts.

En bebyggelsemiljö kan omfatta en eller flera äldre byggnader tillsammans med gårdsrum och/eller trädgård.

Alla boende eller verksamma inom Simrishamns kommun kan nomineras; enskilda personer, fastighetsägare, föreningar, företag, projekt eller andra. Nomineringar kan lämnas av alla; medborgare, byggherrar, arkitekter, byalag eller kommunens tjänstepersoner. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare.

Läs mer i stadgarna nedan.

Nominera till 2024 års byggnadsvårdspris senast den 29 februari!

Priset består av plakett, diplom och en prissumma om 10 000 kronor. Årets byggnadsvårdspris delas ut under Simrishamns kommuns Arkitekturdag tillsammans med kommunens arkitekturpris och hållbarhetspris.

Har du någon som du vill nominera till årets byggnadsvårdspris? Maila ditt förslag till kontakt@simrishamn.se.

För frågor kring priset, kontakta kommunantikvarien, Paulina de Vries på mail paulina.de.vries@simrishamn.se eller via Kontakt Simrishamn, telefon: 0414-81 90 00.