Enkät för KKN-företagare i Simrishamns kommun

Delta i enkätundersökning för kulturella och kreativa näringar (KKN) i Simrishamn

Är du aktiv som KKN-företagare? Det vill säga verksam inom något av områdena konst, konsthantverk, musik och scenkonst, evenemang, kulturarv, arkitektur, stadsplanering, trädgård, matkreatör, medier, litteratur och skrivande, mode, turism, kropp och själ, livslångt lärande eller liknande?

På kultur- och fritidsförvaltningen i Simrishamns kommun vill vi få en aktuell bild av kommunens kulturella och kreativa näringar (KKN) och det eventuella behov av stöd och utveckling som finns.

Enkäten är kort och tar endast ett par minuter att svara på. Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå så att enstaka svar inte kan urskiljas. Slutrapporten kommer att redovisas på kommunens hemsida.

Enkäten hittar du här. Du kan svara på enkäten även via din smartphone.

Svara helst genast, men senast 31 oktober 2020. Stort tack för hjälpen!

Kristallkula