Fritid och motion

Kommunens idrottshallar och samlingslokaler är på grund av coronapandemin stängda tills vidare för allmänhet samt för föreningsverksamhet som inte ingår i undantaget.

Regeringen meddelade 8 februari att idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 och senare, ska kunna hålla öppet. De undantas därmed liksom verksamhet för yngre barn från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet stängda. Detta under förutsättning att föreskrifterna och allmänna råd kan följas och anpassningar görs för att minska risken för smittspridning. Det är fortfarande viktigt att man byter om hemma, ingen samåkning, dela inte vattenflaska mm. Träning ska också genomföras i mindre grupper. Starta upp i mindre omfattning och delade grupper så mycket som möjligt. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Alla säsongstider för barn och ungdomar kommer att stå kvar i bokningsprogrammet, däremot avbokas alla seniortider. Den tillfälliga stängningen gäller fortfarande för allmänhet samt föreningsverksamhet som inte ingår i undantaget, vilket medför att samtliga tider avbokas. Under denna period görs heller inga nya bokningar i systemet, oavsett vilken tidpunkt bokningen gäller. Vid eventuella förändrade riktlinjer och rekommendationer kan förändringar ske. Vi tar för tillfället inte emot några nya lokalbokningar under denna tid (oavsett om bokningen gäller längre fram i tid).

En rik fritid och ett aktivt motionsliv i Simrishamn

I Simrishamns kommun finns annars mycket goda möjligheter till en rik fritid och ett aktivt motionsliv. Nedan hittar du information kring bad, simskolor, camping, bowling, fiske, fritidsbåtar, idrottshallar och sporthallar.