Fritid och motion

17 maj öppnar åter möjligheten att boka sporthallar, gymnastiksalar och samlingslokaler

Från och med måndag 17 maj har föreningar och privatpersoner åter möjlighet att boka och nyttja sporthallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Givetvis under förutsättning att de restriktioner som fortsatt finns följs. Det finns begränsningar i hur många personer som får vistas i respektive lokal samtidigt.

Du hittar maxantalet vid entrén till respektive lokal samt i bokningsprogrammet Interbook Go.

Utomhusbaden öppnar vecka 23

Under vecka 23 öppnar kommunens utomhusbad i Simrishamn, Hammenhög och S:t Olof. De resterande tre veckorna av simhallens öppettid innan säsongsstängningen kvarstår som tidigare med enbart föreningsaktivitet för barn/ungdomar.

Fortfarande gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Fortsatt gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Med tanke på motionens betydelse för hälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen. Folkhälsomyndigheten avråder i nuläget från tävlingar, matcher och cuper. För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enskilda matcher eller tävlingar får genomföras utomhus.

Information från Riksidrottsförbundet
Mer information om idrott finns på Riksidrottsförbundets webbplats.

Information från 1177.se
Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen – 1177 Vårdguiden.

En rik fritid och ett aktivt motionsliv i Simrishamn

I Simrishamns kommun finns mycket goda möjligheter till en rik fritid och ett aktivt motionsliv. Nedan hittar du information kring bad, simskolor, camping, bowling, fiske, fritidsbåtar, idrottshallar och sporthallar.