Ansökningstiden är utgången för kompensationsstöd med anledning av coronapandemin

Observera att ansökningstiden för detta bidrag är utgången. För föreningar som erhåller kompensationsstöd beräknas utbetalningar betalas ut efter kultur- och fritidsnämndens beslut 17 november 2020.

Kommunfullmäktige i Simrishamn har beslutat att avsätta ett engångsbelopp på 500 000 kronor för att stödja kommunens föreningar som haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader i samband med covid-19. Med detta ekonomiska stöd vill Simrishamns kommun ge föreningar förutsättningar att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även när coronapandemin är över.

Kompensationsstödet kunde enbart sökas av bidragsberättigade föreningar i Simrishamns kommun som är registrerade i Simrishamns kommuns föreningsregister.

Vid bidragsfördelning prioriteras:
1. Föreningens överlevnad
2. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Ansökan:
Ansökan om kompensationsstöd kunde enbart göras från 28 september till 11 oktober 2020.

Endast en ansökan fick skickas in per förening och den skulle vara undertecknad av styrelseledamot.
För att ansökan ska behandlas krävdes att den var fullständigt ifylld i samtliga fält och att följande årliga föreningshandlingarna var inkomna:

  • årsmötesprotokoll
  • ekonomisk redovisning
  • balansrapport
  • revisionsberättelse

Kompletterande uppgifter kan efterfrågas.

Stöd kunde sökas för:
Stöd kunde sökas för arrangemang och verksamhet som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars – 30 september 2020 och som till följd av coronapandemin ställts in eller reducerats.

Stöd kunde inte sökas för:
• Ersättning för lön och/eller arvoden.
• Verksamhet/arrangemang som genom kommunala, regionala eller andra stödpaket redan blivit beviljade kompensation
• Föreningen kan inte söka stöd för arrangemang/verksamhet som ligger utanför tidsperioden (1 mars – 30 september).

Utbetalning:
För föreningar som erhåller kompensationsstöd beräknas utbetalningar betalas ut efter kultur- och fritidsnämndens beslut 17 november 2020.

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter kan kultur- och fritidsnämnden besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat stöd.