Kulturmiljö och byggnadsvård

I Simrishamns kommun finns många värdefulla kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

I Simrishamns kommun finns många värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader. Dessa är viktiga för kommunens identitet och attraktion. De ger oss också förståelse för vad som har hänt i vårt samhälle och varför det ser ut som det gör idag.