Bösendorferflygeln

Inne i hörsalen på Kulturhuset Valfisken finns vår fina konsertflygel av märket Bösendorfer. Bösendorfer är en av världens äldsta och mest välrenommerade pianotillverkare, världsberömt för sin klang och den enastående kvalitén på instrumenten. Hur Simrishamns Bösendorferflygel en gång hamnade på Kulturhuset Valfisken kan du läsa här.

Det saknades en bra konsertflygel i Simrishamn

Det var 1980 som historien om Simrishamns Bösendorferflygel började. Professor Hans Leygraf (1920-2011) hade vid kontakter med styrelsen för Sällskapet Pro Musica (en förening i Simrishamn som har till uppgift att anordna offentliga konserter, huvudsakligen av kammarmusikalisk karaktär) gjorts uppmärksam på det faktum att kommunen saknade en godtagbar konsertflygel.

Välgörenhetskonserter

Professor Hans Leygraf erbjöd sig då att ge en välgörenhetskonsert för att samla pengar till ett inköp. Detta skedde den 9 november 1980 i Jonebergsskolans aula, som var den största lokal som kunde tillhandahållas. En flygel till denna välgörenhetskonsert lånades in av Aina Roijer, tidigare konsertpianist och medlem av föreningens programkommitté.

Det skulle visa sig att det krävdes mycket fortsatt arbete innan en flygel kunde köpas in. Hans Leygraf gav en andra konsert på Gislövs Stjärna sommaren 1982. Hans Pålsson gav samma sommar en konsert i Brösarps kyrka och cellisten Guido Vecchi, pianisten Jan-Åke Larsson och klarinettisten Pelle Åkerlund gav ytterligare en välgörenhetskonsert i konstnären Helge Lundströms ateljé några dagar därefter. Ett konstlotteri lämnade också bidrag till flygelfonden.

Kommunen skjuter till medel

Slutligen vände sig Sällskapet Pro Musica till Simrishamns kommun och föreslog att om de överlämnade sina insamlade medel till kommunen och kommunen bidrog med 50 000 kronor så skulle flygeln tillfalla Simrishamns kommun och komma alla konsertgivare till godo.

Så skedde och när Grandbiografen (belägen på Storgatan i Simrishamn) nyinvigdes med utvidgad scen den 27 januari 1984 kunde man också inviga ”Le Grand Piano”, det vill säga en skinande blank Bösendorferflygel. Det var pianisten Kerstin Åberg som premiärspelade när hon ackompanjerade Rosemary Hardy, sopranstjärnan från Deller Consort.

Flygeln kommer hem

På Grand for dock Bösendorferflygeln ganska illa med många tanklösa användare. Det var först sommaren 1990, när Kulturhuset Valfisken stod klart, som man kan säga att flygeln ”kom hem”. Hörsalen på Kulturhuset Valfisken har sedan dess blivit flygelns hemvist.

Under sommaren 2007 genomgick flygeln en omfattande renovering, utförd av flygeltekniker Inge Dahlin. Klangbotten byttes ut, liksom strängarna. Professor Hans Leygraf kom återigen tillbaka Simrishamn och återinvigde Bösendorferflygeln den 12 februari 2008 med en pianokonsert, som kritikerrosades. Cirkeln var därmed sluten.

Källa för flygelns historik: Sällskapet Pro Musica, http://www.sallskapetpromusica.se/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close