Simrishamn 900 år

Under 2023 kommer Simrishamn att fira 900 år. Bakgrunden till detta är att platsen Simrishamn år 1123 får celebert besök av den norske kungen Sigurd Jorsalafar. Åtminstone om man får tro Snorre Sturlassons Kungasagor. Staden Simrishamn var ännu inte grundad, men Kungasagorna ger oss besked om att platsen kallades ”Svimraros”, vilket ska betyda ungefär ”Mynningen till ån som rinner långsamt”. Och naturligtvis är det då Tommarpsån som avses.

Eftersom stadens stadsprivilegiebrev är förkomna vet vi inte säkert vilket år Simrishamn blev stad, men det bör ha varit någon gång på 1200-talet. Sillen gick då till runt de skånska kusterna och det var fördelaktigt för den danske kungen att ge platsen privilegier.

När kung Sigurd kom till platsen med 300 skepp, var det för att hålla husting med sina mannar. Man skulle diskutera den danske kung Niels beteende och hur man borde straffa honom. Niels hade nämligen uteblivet från deras avtalade möte i Öresund. Tillsammans hade de planen att segla till Småland och kristna de hedniska smålänningarna. Under hustinget beslutade man att ta sig till Tumathorp/Tommarp för att bränna staden. Vi vet inte om detta någonsin blev verklighet eller om allt bara handlar om en saga. Men firas ska det!