Kulturpris, idrottspris och föreningsledarstipendium

Simrishamns kommun delar årligen ut ett kulturpris, ett idrottspris och ett föreningsledarstipendium. Samtliga priser är på 10 000 kronor vardera.

Vill du nominera pristagare till 2022?

Då är sista dag för nominering måndag 7 mars 2022.
Skicka din nominering med motivering och kontaktuppgifter till: kontakt@simrishamn.se

2021 års pristagare

2021 års kulturpristagare i Simrishamns kommun: Dafvid Hermansson
Dafvid Hermansson tilldelas Simrishamns kommuns kulturpris 2021 för sitt mångåriga och stora engagemang för Kiviks museum och dess samlingar. Dafvid arbetar ständigt målmedvetet för att museet ska skildra Kiviksbygden från såväl dåtid till nutid och driver flera framtidsinriktade projekt.

Under Dafvids ledning har Kiviks museums verksamhet kompletterats med filmer, diverse forskningsinsatser med havet och kusten som tema, guidade kulturvandringar, föreläsningar, specialutställningar, berättarkvällar, konstutställningar, barn- och ungdomsverksamheter och geologikurser.

Till Kiviks museums 130-årsjubileum 2020 författade Dafvid en minnesskrift om museets långa historia. Skriften är resultatet av ett flerårigt arbete med att arkivera dokument från 130 år, ett arbete som krävt en stor ideell arbetsinsats och ett osjälviskt intresse.

2021 års idrottspristagare i Simrishamns kommun: Alexander ”Alexx” Österlind
Alexander ”Alexx” Österlind tilldelas Simrishamns kommuns idrottspris 2021 för sina framgångar inom e-sport. ”Alexx” från Simrishamn är bosatt i Madrid där han som professionell League of Legends-spelare är jungler för MAD Lions Madrid i den allra högsta ligan.

För att bli framgångsrik och nå toppen krävs rätt balans mellan fysisk träning, bra kost, sömn och många timmars disciplinerat e-sportsutövande.

Med sin dedikation för e-sport är ”Alexx” en fin förebild för alla som är intresserade av e-sport och han gör en viktig och värdefull insats inom det snabbt växande e-sportsområdet.

2021 års föreningsledarstipendiat i Simrishamns kommun: Gunilla Andrén-Sandberg
Gunilla Andrén-Sandberg, ordförande och ledare i föreningen Friluftsfrämjandet Österlen, tilldelas Simrishamns kommuns föreningsledarstipendium 2021 för sitt arbete med att utveckla verksamheten och att ge fler personer tillgång till ett aktivt friluftsliv, samtidigt som hon lägger ner själ och hjärta som ledare i barn- och ungdomsverksamheten.

Som en sann förebild och inspiratör ser Gunilla bara möjligheter där andra ser svårigheter.

Simrishamns kommun gratulerar alla pristagare!

Prisutdelning
Priserna kommer att delas ut vid en tidpunkt som kultur- och fritidsnämnden finner lämplig framöver.