Marin miljö - Från land till hav

Östersjön är ett unikt hav. Vattnet är bräckt, med sötvatten som tillförs från land och saltvatten från Nordsjön och Atlanten. Det beräknas ta minst 30 år för allt vatten i Östersjön att bytas ut.

Vågor på väg in mot stranden

Arterna som lever här är en unik blandning av saltvattens- och sötvattensarter, som har behövt vänja sig under tusentals år för att överleva i Östersjön. Näringsväven är enkel, med bara ett fåtal arter inom varje grupp. Försvinner en art, finns det ingen som tar över dess uppgift. Medeldjupet är blott 57 m, att jämföra med Medelhavets 1500 m och världshavens 3800 m. Dessa speciella förutsättningar gör Östersjön till ett känsligt hav.

Östersjöns utsätts också för många utmaningar. Avrinningsområdet, dvs det landområde varifrån sötvatten rinner ut till Östersjön, är mer än fyra gånger så stort som havets yta. Här bor runt 90 miljoner människor, som påverkar miljön i havet genom exempelvis övergödning, utsläpp av föroreningar och miljögifter, fiske, sjöfart, exploatering och klimatförändringar.

Människans stora påverkan på Östersjön betyder att vi behöver tänka till om hur vi behandlar Östersjön. På Marint centrum arbetar vi med några av de faktorer som påverkar Östersjön, främst marina föroreningar och fiske. I samarbete med yrkesfiskare och föreningar har vi samlat in över 64 ton skräp ur havet och från Österlens stränder. I Simrishamns hamn finns en båtbottentvätt som ett miljövänligt alternativ till bottenfärg. Här finns även en havssoptunna som samlar in skräp som flyter omkring i vår hamn. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att lösa problemet med förlorade fiskeredskap, s.k. spökgarn, i Östersjön. Vi stöttar även Österlen VA med att utveckla reningsverken i Simrishamns kommun så att de renar bort mikroplaster, läkemedelsrester, kemikalier och annat som inte hör hemma i vårt vatten.

Madeleine Lundin
Utvecklingsansvarig Marint centrum
Vesa Tschernij
Projektledare Marint centrum
Josefine Larsson
Forsknings- och innovationskoordinator
Hannes Hall
Projektledare
Varvsgatan 4, Simrishamn
Rebecca Schmatz
Projektkoordinator
Logotyp för Lunds universitet
Logotyp för Region Skåne