Nyheter

  • En till nyhet för Marint centrum

    En ingress är ca tre meningar (200–300 tecken) lång och kan exempelvis innehålla ett påstående ur brödtexten eller ett citat från en person som intervjuas. Stryk onödiga ord och försök att skriva tydligt. Ingressen markeras i fetstil.

  • Nyhetsartikel för Marint centrum

    En ingress är ca tre meningar (200–300 tecken) lång och kan exempelvis innehålla ett påstående ur brödtexten eller ett citat från en person som intervjuas. Stryk onödiga ord och försök att skriva tydligt. Ingressen markeras i fetstil.

  • Rubrik till nyhetsartikel

    En ingress är ca tre meningar (200–300 tecken) lång och kan exempelvis innehålla ett påstående ur brödtexten eller ett citat från en person som intervjuas. Stryk onödiga ord och försök att skriva tydligt. Ingressen markeras i fetstil.