Näringsliv och upphandling

Simrishamn är en av Skånes mest företagsamma kommuner*. Här finns ett näringsliv som bjuder på både tradition och innovation. Framför allt i form av små och medelstora företag och med ett ovanligt starkt kvinnligt företagande.

Vill du driva eget är du i gott sällskap och på rätt plats. Kommunen stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet.

Här finns goda förutsättningar med många nätverk och lokala samarbeten. Nyföretagarcentrum erbjuder exempelvis rådgivning och Tillväxt Syd hjälper ditt företag att växa.