Näringsliv och upphandling

Simrishamn är en av Skånes mest företagsamma kommuner*. Här finns ett näringsliv som bjuder på både tradition och innovation. Framför allt i form av små och medelstora företag och med ett ovanligt starkt kvinnligt företagande.

Vill du driva eget är du i gott sällskap och på rätt plats. Kommunen stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet, och vi har flera år i rad klättrat i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Här finns goda förutsättningar med många nätverk och lokala samarbeten. Nyföretagarcentrum erbjuder exempelvis rådgivning.

*Simrishamn är den kommun i Skåne där flest invånare har sin inkomst från det egna företaget. Det visar Region Skånes senaste rapport ”Näringsliv och arbetsmarknad i Simrishamn”