Näringsliv och upphandling

Simrishamn är Skånes mest företagsamma kommun*. Här finns ett näringsliv som bjuder på både tradition och innovation. Framför allt i form av små och medelstora företag och med ett ovanligt starkt kvinnligt företagande.

Vill du driva eget är du i gott sällskap och på rätt plats. Kommunen stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet, och vi har flera år i rad klättrat i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Här finns goda förutsättningar med många nätverk och lokala samarbeten. Nyföretagarcentrum erbjuder exempelvis rådgivning och nätverket tandemrekrytering är ett samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare för att underlätta och attrahera medflyttande till Österlen.

*Simrishamn är den kommun i Skåne där flest invånare har sin inkomst från det egna företaget. Det visar Region Skånes senaste rapport ”Näringsliv och arbetsmarknad i Simrishamn”