Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Centrumutveckling och Årets Stadskärna

Vi behöver din hjälp!

Just nu finns en enkät ute om Simrishamns stadskärna och Dina synpunkter är viktiga! Frågorna ska besvaras  spontant och du ska skriva det första du kommer att tänka på. Enkäten, som tar ca 5-10 min att besvara, hittar du genom att klicka på denna länken.

Centrumutveckling

Simrishamns kommun har beslutat att jobba aktivt med centrumutveckling de kommande fem åren. En centrumutvecklare är anställd på halvtid för att leda detta arbete framåt. Branschorganisationen Svenska Stadskärnor, med mer än 25 års erfarenhet av plats-, stads- och centrumutveckling har instiftat ett pris som går till den stad som framgångsrikt utvecklat sin stadskärna genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Läs mer på Svenska Stadskärnor.

Årets Stadskärna

Som ett led i vår målinriktade väg mot Årets Stadskärna har vi under våren gått in i en sk BID-modell i samarbete med Svenska Stadskärnor. BID är en beprövad modell och betyder Business Improvement District, en samverkansprocess där alla stadens aktörer är involverade, aktiverade och delaktiga.  Under 18 månader kommer vi bl a att arbeta i fokusgrupper inom fem olika områden; Platsvarumärke, Utbud, Plats, Tillgänglighet och Rent, Tryggt och Säkert. Fokusgrupperna träffas kontinuerligt och jobbar med att få fram en nulägesanalys. Härifrån ska det sedan tas fram en handlingslista med tillhörande budget och tidplan.

Mitt Simrishamn

Det har också nyligen startats en historisk samverkansorganisation, kallad Mitt Simrishamn. Aldrig tidigare har kommunen, fastighetsägare och näringslivet startat upp en liknande organisation och arbetsprocess tillsammans. Föreningens verksamhet ska långsiktigt öka attraktionskraften för såväl boende som verksamma och besökare i Simrishamn. Identiteten ska stärkas och fördjupas och det ska skapas bättre förutsättningar för att kunna behålla och utveckla näringsliv, handel, service och besöksnäring. Genom att jobba för bättre tillgänglighet och säsongsförlängning är målet att fortsätta stärka Simrishamn som Österlens huvudstad och verka för en levande, attraktiv och aktiv stadskärna året runt samt värna om vårt fina kulturarv.

Övergripande handlar detta om att med en gemensam målbild skapa en vi-känsla, där vi alla behöver samla kraft tillsammans. Föreningen kommer också vara drivande i arbetet att bli Årets Stadskärna.

Styrelsen består av representanter från kommun, fastighetsägare, handel, service och kultur. Ordförande i föreningen är Sofie Bredahl, Utvecklingschef, Simrishamns kommun.

”Det bästa är att det finns ett stort engagemang och hjärta hos alla parter att utveckla Simrishamn för framtiden, vilket också är förutsättningarna för att lyckas,” säger Sofie.

Målgruppen är alla som på olika sätt är verksamma, boende eller besökare i Simrishamn med omnejd.

Morgan Ristmägi är en av fastighetsägarna som tagit plats i styrelsen:
”Jag vill vara med och påverka och få lite fart på staden och utveckla och förstärka det fina vi redan har. Försöka få ut budskapet om hur bra det är i Simrishamn, så att fler vill flytta hit.”

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close