Nätverk och samarbeten

I Simrishamns kommun finns många företagarföreningar och företagsnätverk

Samarbete

Samarbete

Borrby byalags företagargrupp
Ordf Catrin Hjerdt, 0702-796539, info@catrinegarden.se 

Företagarna Österlen

Företagarna i Simrishamn
Cimbrishamns Företagare & Hantverksförening
Företagarna i Simrishamn är en förening som startade 1847 och då hette Simrishamns Hantverkarförening. Senare ändrades namnet till Företagarna i Simrishamn och numera heter man Cimbrishamns Företagare- och Hantverksförening. Det är en förening som är till för att företagare ska lära känna andra företagare och i och med detta skapa nyttiga kontakter.

Hammenhögs Byalag – Hammenhögsbygdens företagare
Hammenhögs Byalag är en sammanslutning av personer och företrädare för företag, föreningar, organisationer och institutioner som vill värna om Hammenhögsbygdens traditioner och framtida utveckling. Byalagets målsättning är att vara ett forum där enskilda och representanter för företag, föreningar och olika samhällsfunktioner kan diskutera och tillsammans med Byalagets styrelse fördela ansvaret för genomförandet av olika aktiviteter till bygdens gagn.

KAOS
Konsthantverksgruppen KAOS består av ett 25-tal konsthantverkare som är verksamma på Österlen.
Man har sin butik i Södra Mellby gamla skola som ligger strax söder om Kivik, längs väg 9. I huset finns också ett café/restaurang och ett par fina butiker.

Kiviks Turism
Kiviks Turism är ett nätverk av företag och föreningar på och runt Kivik, som samverkar för att ge besökaren härliga minnen av Kivikstraktens många upplevelser.

LRF:s kommungrupp i Simrishamn
Kommungruppens uppgift är bland annat att ta tillvara lantbrukets och landsbygdens intressen inom kommun.
Ordförande Sven Erland Svensson, 070-8744526, Tommarp, Bokedal 1, 272 93 Tommarp
bokedal@tommarp.se

Nätverket Qlara – för företagsamma kvinnor på Österlen
Nätverket Qlara välkomnar kvinnor som bär på en företagsidé, driver företag eller har drivit företag. Qlara ger en möjlighet för kvinnor att träffa andra i samma situation och nätverket bidrar till både en social och affärsmässig mötesplats.

Nätverket Österlen
Nätverket Österlen ska främja affärer för företag som verkar eller vill verka på Österlen. Deras målsättning är att ge lokalbaserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former.

seÖsterlen.se
seÖsterlen.se är ett nätverk med företag inom besöksnäringen. ”Du kommer möta mer än bara en butik, du kommer få mer än ett bara ett boende och mer än bara mat. Vi vill att du ska känna dig välkommen. Våra konsthantverkare, keramiker och konstnärer är unika och du kan hitta just ’den’ trofén att förgylla ditt hem med. Inom vårt nätverk strävar vi efter originalitet och kvalité hos våra medlemmar, vi vill att du ska bli mer än nöjd med ditt besök på Österlen.”

Simrishamns köpmannaförening
Köpmannaföreningens uppgift är att skapa en gemenskap och bra service på Österlen. Föreningen bidrar till att generera ett större utbud och bättre service för konsumenterna i regionen. Köpmannaföreningen står för ett flertal arrangemang och event varje år mellan mars och december i Simrishamn som gör staden gladare och livligare.
Kontakt: Ordförande Markus Jonasson, 0414-105 85, 1910@okraft.nu

Skillinge Företagareförening
Är du företagare på Skillinge eller har verksamhet med anknytning till Skillinge med omnejd? Då kan du bli medlem i Skillinge Företagareförening. Föreningens ändamål är att främja näringslivet och dess utveckling i Skillinge med omnejd. Föreningen ska också utgöra ett forum för företagarna för ömsesidigt idéutbyte och stöd samt föra näringslivets talan gentemot omvärlden.

ÖSKG
ÖSKG är en förening för konstnärer som är bosatta i östra Skåne. ÖSKG – Östra Skånes konstnärsgrupp – finns på Tjörnedalagården i Baskemölla där de driver Tjörnedala konsthall. Konsthallen visar ca 8-10 utställningar per år med inbjudna konstnärer och/eller med ÖSKG:s medlemmar. ÖSKG anordnar konstveckan under påsken, vilket man gjort i mer än 40 år.
ÖSKG, Tjörnedalagården, Baskemölla, 0414-260 80, info@oskg.nu

Österlens Havsfiskeförening
Österlens Havsfiskeförening ingår i Sveriges Fiskares Riksförbund
Ordf Olle Viberg, Simrishamn, 0708-11 34 74.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close