Om näringslivet i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet.