Om näringslivet i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet och besöksnäringen – en näring som huvudsakligen består av små och medelstora företag.