Politiska mål för näringslivsarbetet

Ett aktivt näringslivsarbete bidrar till bilden av Simrishamns som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Därför har vi, i samråd med näringslivet, tagit fram riktlinjer för vårt näringslivsarbete. Riktlinjerna utgår från kommunens vision ” Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close