Aktuellt om näringsliv i Simrishamns kommun

Årets företagarkväll 11 november på Nordic Sea Winery i Simrishamn

Välkommen att träffa andra företagare, alla pristagare från 2020 och 2021och knyt nya kontakter. Njut av god mat, dryck och underhållning. Många utmärkelser delas ut under kvällen, där utnämningen av Årets företagare i Simrishamns kommun 2021 är den givna höjdpunkten.

Mer information: www.foretagarna.se/afsimrishamn2021

Prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt från Simrishamns kommun

Vill du få aktuell information om vad som är på gång för företagare på Österlen? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev Näringslivsnytt från Simrishamns kommun som kommer ut med sex nr/år. Du blir prenumerant genom att skicka ett e-brevtill naringsliv@simrishamn.se.

Läs det senaste nyhetsbrevet här.

Nu gör vi företagsbesök igen!

Företagsbesöken är en viktig del i vår dialog och kontakt med företagen i hela kommunen. Vid coronapandemins utbrott pausade vi våra företagsbesök, men nu bokar vi besök igen. Vill du att vi besöker även ditt företag? Hör då av dig till näringslivsutvecklare Lars Persson: lars.persson@simrishamn.se

Webbinarium ”Vägen till pengarna” 20 oktober

Funderar du på att utveckla ditt företag i en mera hållbar riktning? Undrar du vilken finansiell och kunskapsmässig hjälp du kan få på vägen? Då är detta webbinarium något för dig! Du kommer att få konkreta tips kring aktuella utlysningar och information om det stöd som du kan få under processens gång.
För mer info och anmälan Läs här.

Mässan ”Hållbarhet och nya affärer” 22 oktober

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer.

Den 22 oktober är det dags för den årliga mässan där affärsmöjligheter för företag kopplat till vart och ett av de 17 globala målen presenteras. På mässan möter du andra lokala företagare vid varje hållbarhetsmål. Du får ta del av föredrag, får hjälp att identifiera konkreta åtgärder och, framför allt, får mer kunskap om vad de globala målen kan innebära för ditt företags lönsamhet.

 När: fredag 22 oktober kl. 8.30–12.00

  • Var: Ystad arena

Mässprogram och anmälan finns här: https://hopin.com/events/fn-s-hallbarhetsmal-ett-smorgasbord-for-nya-affarer

Du kan delta på plats i Ystad arena eller digitalt via Hopin. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Läs mer om konceptet ”FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” här: https://www.ystad.se/ystadmodellen/

Hållbar export

Välkommen till en kostnadsfri workshop för om ni som företag kan göra för att möta de globala hållbarhetsmålen?

Syftet är att ge dig som företagare konkreta verktyg för att påbörja eller ta nästa steg på er hållbarhetsresa. Vad innebär de nya kraven på snabb, anpassningsbar och hållbar produktion i en regionaliserad värld och hur förhåller man sig till det med avseende på hållbarhet?

Webbinariet arrangeras av UIC Syd och leds av Vati Common Ground.
25 oktober kl. 13 – 15
Anmäl dig här

Sök affärsutvecklingscheckar!

Nu finns möjlighet till delfinansiering av ditt utvecklingsarbete i företaget med hjälp av Region Skånes utvecklingscheckar.

Ny affärsutvecklingscheck med fokus på hållbarhet
Funderar du på insatser som gör ditt företag mer koldioxidsnålt och cirkulärt? Då kan du söka finansiellt stöd. Du kan få upp till 250 000 kronor för att köpa in externa tjänster eller tillsätta en projektanställning. Affärsutvecklingschecken kan användas för insatser för företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

Mer information här: https://tr.aonetrk.com/c/3k8VxUsxxdEejXJ

Funderar du på att göra affärer utomlands?
Då kan du få upp till 250 000 kronor för en satsning på en marknad utanför Sverige. Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda nya marknader, eller som hjälp till att bredda din verksamhet internationellt.

Mer information här: https://utveckling.skane.se/tema/internationaliseringscheckar/

Digitaliseringschecken gör ditt företag mer konkurrenskraftigt
Syftet är att skapa nya värden i ditt företag genom digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system. Satsningen ska tillföra ny kompetens till företaget utöver den vanliga verksamheten.

Mer information här: https://utveckling.skane.se/tema/digitalieringscheckar/

En samlad information om alla utvecklingscheckar finns här:

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar/

Kontakt: Sara Anderhov, 040-675 32 47, sara.anderhov@skane.se

Var med och bidra till ett livskraftigt nyföretagande

Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne söker fler samarbetspartners

Nyföretagarcentrum märker av ett ökat tryck på sina kostnadsfria rådgivningar. Det är samarbetspartners som gör det möjligt med kostnadsfri expertrådgivning till blivande företagare.
Vill du också bidra till att ge nya företag en bästa tänkbara start på sin resa mot en hållbar och långsiktig utveckling? Kontakta då Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne: ystad@nyforetagarcentrum.se

Vill du veta mer om Nyföretagarcentrums verksamhet?
Se filmen om här: https://www.youtube.com/watch?v=0tCZeFJtmYY

Behöver du rekrytera personal?

Arbetsförmedlingen har sammanställt information om hur du som arbetsgivare enkelt kan använda deras olika tjänster som till exempel att annonsera, söka lämpliga kandidater, göra snabbintervjuer och de olika stöd som erbjuds arbetsgivare finns för anställning av personal.

Informationen hittar du här.