Aktuellt om näringsliv i Simrishamns kommun

Information som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.

Vi har här samlat information om coronaviruset som kan vara viktig för dig att känna till som företagare.

Viktig information till dig som krögare

På grund av de restriktioner som finns om färre gäster inomhus vill vi tillmötesgå era behov av större plats utomhus redan nu. Läs mer här.

Rådgivning och personligt stöd till företagare

Företagarlinjen – för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med!

Om du behöver någon att prata med, ring Nyföretagarcentrums företagarlinje. Måndag–fredag kl. 15–17 kan du prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet.

Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:
• Lotte Kolare, 070-618 09 68
• Stefan Litzberg, 076-882 65 05

Region Skånes företagsakut

Till Region Skånes företagsakut kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras sker under sekretess.
Ring företagsakuten på 040-675 34 80 måndag–fredag kl. 9–12 och 13–16.
Hemsida med insatser för företagen i Skåne hittar du här: https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/ 

Den Nationella företagsakuten

Hit kan du, som har problem i ditt företag till följd av coronaviruset, vända dig med din fråga och få vägledning. Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen måndag–fredag kl. 8–16. På webbplatsen finns även svar på vanliga frågor.

Nationella företagsakuten drivs av Region Jönköping med stöd från Tillväxtverket och är öppen för företag i hela landet. Läs mer här: https://nationellaforetagsakuten.se/

Stödåtgärder för enskilda firma

Har du en enskild firma? Här hittar du information om vilket stöd som finns: https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omsattningsstod-till-enskild-naringsveksamhet  

Ekonomiskt stöd till företag och föreningar 

Stöd vid minskad omsättning

Omställningsstöd innebär att du som företagare kan få stöd för dina fasta kostnader (exklusive lönekostnader) om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset. För att ha rätt till stödet ska du ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.

Läs mer här: https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omstallningsstod

Särskilda insatser för besöksnäring och handel

Tillväxt Syd har en akutplan speciellt för företagare inom hotell, restaurang och café. Tillväxt Syd kallar den CORT-plan, en specialutvecklad version av tillväxtplanen, för att hjälpa företag att planera inför de närmaste sex månaderna.

Tillväxt Syd erbjuder i första hand företag inom hotell, restaurang och café att kostnadsfritt få stöd att genomföra sina CORT-planer eller tillväxtplaner under 2020, mot att man tecknar sig för ett medlemskap med start 2021-01-01. Du får även tillgång till workshops och seminarier under hösten.

För mer information, kontakta verksamhetsledare Jörgen Reiman Ehle, jre@tillvaxtsyd.se eller 0709-20 08 56.

Almis kostnadsfria tjänster inom affärsutveckling

Almi Skåne har skapat nya, kostnadsfria affärsutvecklingstjänster för att passa företagare till följd av av coronautbrottet.

Du kan t.ex. få hjälp med en handlingsplan, coaching, delta i en konstruktiv framtidsdialog och få en simulera hur coronakrisen påverkar på ditt företags ekonomi

Läs mer här: https://www.almi.se/nyheter/skane/affarsutveckling-corona/

Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling

Företagarna Syd erbjuder i samarbete med Region Skåne kostnadsfri affärsutveckling till dig som behöver hjälp att utveckla ditt företag och hålla företaget vid liv under rådande kris.

Affärsutvecklingen ska ses som ett komplement till de olika rådgivningsfunktioner som finns regionalt och lokalt. Telefonen bemannas av tre rutinerade affärsutvecklare och är öppen måndag–fredag kl. 9– 17. Direktnumret är 010-198 94 50
Läs mer här: https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2020/april/Affarsutveckling/

Matchning och utbildning

Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar

Du som tvingas permittera eller varsla personal kan hjälpa dina medarbetare samtidigt som du tillfälligt underlättar för andra företag. Du som har ett behov av personal kan hjälpa ett företag i kris, samtidigt som du snabbt får tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare.
Läs mer om Region Skånes resursdelningstjänst här: https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/information-om-coronaviruset-for-foretagare2/

Gröna jobb – Sveriges största samlingsplats för gröna jobb

Gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare. Syftet är att underlätta rörlighet och rekrytering för att därigenom öka konkurrenskraften i de gröna näringarna, så som jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark.
Läs mer här: http://gronajobb.se/

Utbildningsakuten – stärk din kompetens med gratis onlineutbildningar

Region Skåne har samlat utbildningsmöjligheter som distanskurser och gratis online-utbildningar som du kan påbörja redan i dag!
Läs mer om alla utbildningar här: https://utveckling.skane.se/tema/utbildningsakuten—utvecklas-med-utbildning-i-skane/

Planerade yrkeshögskoleutbildningar på Campus Österlen

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft och drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa. Näringslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt och representanter deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN.

För mer information om utbildningar kontakta: Marie Liljenberg, verksamhetsansvarig Campus Österlen, 0414-81 98 81, marie.liljenberg@simrishamn.se

Möjligheter till förlängd betalningstid och snabbare betalning

Ökrab erbjuder företag förlängd betalningstid

För att stödja näringslivet har Ökrab tagit beslut om att företag får möjlighet att ansöka om förlängd betalningstid för renhållningen. Ansökan skickas till kundservice@okrab.se
Uppge namn och fakturanummer.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund erbjuder förlängd betalningstid

Miljöförbundet kan ge förlängd betalningstid på den årliga tillsynsavgiften.
Ansökan om förlängd betalningstid görs till: towe.nilsson@ystad.se
Uppge namn, organisationsnummer och fakturanummer.

Österlens Kraft ger företag möjlighet till förlängd betalningstid

Företagskunder kan ansöka 30 dagars ytterligare kredittid.
Ansökan om förlängd betalningstid görs till info@osterlenskraft.se

Kortare betalningstid och möjlighet till anstånd med betalning av fakturor.

Kommunen har sedan tidigare beslutat om möjlighet att korta ner kommunens betalningstider till lokala leverantörer. Hör av dig till Kontakt Simrishamn, kontakt@simrishamn.se, om du önskar korta betalningstiden till mindre än 30 dagar.

Kommunen har även beslutat att verka för att lokala företag som begär anstånd med betalningen kan få anstånd med 90 dagars förfallotid, utan räntor eller extra avgifter. Hör av dig till Kontakt Simrishamn, kontakt@simrishamn.se, om du önskar anstånd med betalningen.

Här hittar du mer information

På verksamt.se finns en samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter
Sidan uppdateras allteftersom nya insatser införs och beslutas.

Läs mer här: https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Ekonomiska analyser av Skånes utveckling

Enheten för samhällsanalys på Region Skåne uppdaterar kontinuerligt analyser av ekonomin i Skåne med anledning av covid-19.
Läs aktuella analyser här: https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7T2YTuhSALEzcsq5YxPDQaDUS9bqPI1pmM.html

Skatteverket har samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Almi har infört Brygglån för att hjälpa företag med finansiering under Coronakrisen

Mer om detta hittar ni på https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/

Hur kan du på bästa sätt skydda och ta hand om dina anställda?

För dig som är arbetsgivare och har anställd personal finns viktig information från Arbetsmiljöverket.
Där finns t.ex. information om hur du ska skydda och ta hand om dina anställda och vilka regler som finns för detta.
Läs mer här https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Aktiviteter för företagare i coronakrisens spår

Tipsa gärna om aktiviteter som är öppna för alla företagare på Österlen att delta i.
Tipsa här: naringsliv@simrishamn.se

Simrishamns kommun har en sida med information om coronaviruset

På den hittar du information som berör inskränkningar och förändringar i den kommunala verksamheten som t ex skolor, äldrevård och bibliotek. Där finns även en sammanställning de inställda, publika arrangemang som Simrishamns kommun står som arrangör för. Där hittar du även information från t ex Folkhälsomyndigheten.