Aktuellt om näringsliv i Simrishamns kommun

Information som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset

Vi känner alla en stark oro över coronautbrottets konsekvenser, både i den nära vardagen och på längre sikt. Inte minst gäller detta alla företag och företagare.

Vi har här samlat information om coronaviruset som kan vara viktig för dig att känna till som företagare.

Ny och viktig information till dig som krögare

På grund av de restriktioner som finns om färre gäster inomhus vill vi tillmötesgå era behov av större plats utomhus redan nu. Igår, måndag den 6 april, togs ett beslut att göra Storgatan i Simrishamn till gångfartsområde för perioden 7 april-31 maj. Läs mer här.

Kommunen har tagit beslut:

  • att verka för möjligheten att korta ner kommunens betalningstider till lokala leverantörer. Om leverantören önskar kan betalningstiden kortas ner till mindre än 30 dagar.
  • att verka för att lokala företag som begär anstånd för att klara likviditeten ska ges anstånd med betalning av fakturor. Om kunden begär anstånd kan 90 dagars förfallotid godkännas, utan räntor eller extra avgifter.
  • att kommunen arbetar aktivt för att förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
  • att kommunens verksamheter skjuter på tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär.
  • att ovanstående beslut gäller till och med den 31 maj.
  • att uteservering och torgplats är avgiftsfri 1 april–30 juni i år. (De nödvändiga tillstånden krävs fortfarande).

Ystad-Österlenregionen ändrar sina fakturarutiner

För att stödja näringslivet har miljöförbundet tagit beslut att ge förlängd betalningstid på den årliga tillsynsavgiften. Ansök om förlängd betalningstid till förbundets ekonomiavdelning: towe.nilsson@ystad.se Uppge namn, organisationsnummer och fakturanummer.

Företagarlinjen för företagare som behöver stöd

Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje! Om du är företagare och behöver någon att prata med.
Måndag–fredag kl. 15-17 kan du prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om allt som rör din verksamhet.

Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare, oavsett bolagsform eller företagsstorlek.
Du kan också boka in ett längre telefonmöte.

Prata med:

  • Lotte Kolare, verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne och egenföretagare sedan 2008: 070-618 09 68
  • Stefan Litzberg, rådgivare och egenföretagare: 076-882 65 05

Tveka inte att ringa Företagarlinjen!

Region Skåne har startat Företagsakuten

Hur ska du göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Till företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras sker under sekretess.

Ring Företagsakuten på Tfn 040-675 34 80
Öppettider kl. 9-12 och 13–16.

Direkta stöd och lättnader för företag – detta gäller just nu

På verksamt.se finns en samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter.

Här hittar de förslag till stöd och lättnader för företag som regeringen och Riksbanken infört inom flera olika områden.

Sidan uppdateras ständigt allteftersom nya insatser görs och beslutas.

Läs mer här  https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Skatteverket har samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Almi har infört Brygglån för att hjälpa företag med finansiering under Coronakrisen

Mer om detta hittar ni på https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/

Ny hemsida för stöd till företag i Skåne

Region Skånes arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser för att underlätta för företagen som nu är i en mycket tuff situation.

Sidan uppdateras i takt med att nya åtgärder och stöd beslutas.

https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/

Tillväxt Syd lyfter aktuella ämnen för företagare

Detta görs i en serie webinars som ni hittar på www.facebook.com/tillvaxtsyd

Hur kan du på bästa sätt skydda och ta hand om dina anställda?

För dig som är arbetsgivare och har anställd personal finns viktig information från Arbetsmiljöverket.

Där finns t.ex. information om hur du ska skydda och ta hand om dina anställda och vilka regler som finns för detta.

Läs mer här https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Simrishamns kommun har en sida med information om coronaviruset

På den hittar du information som berör inskränkningar och förändringar i den kommunala verksamheten som t ex skolor, äldrevård och bibliotek. Där finns även en sammanställning de inställda, publika arrangemang som Simrishamns kommun står som arrangör för. Där hittar du även information från t ex Folkhälsomyndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close