Företagslotsar

Vi har företagslotsar på varje förvaltning. Du kan därför få svar, hjälp och råd av en företagslots som känner den egna verksamheten.

Kommunledningskontoret

Lars Persson,  0414-81 91 22, lars.persson@simrishamn.se

Företagslots för allmänna företagarfrågor och ger övergripande företagservice, till exempel starta eget, nyetableringar, landsbygdsutveckling och EU-projekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Malin Alm, 0414-81 92 25, malin.alm@simrishamn.se

Företagslots när det handlar om företagsetableringar, industrimark och exploateringsavtal. 

Kultur- och fritidsförvaltningen

Elisabeth Wikenhed, 0414-81 93 14, elisabeth.wikenhed@simrishamn.se

Företagslots för dig som är företagare inom de kreativa och kulturella näringarna.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Clara Lindberg, 0414-81 95 61, clara.lindberg@simrishamn.se

Företagslots för dig som är företagare inom utbildningssektorn, eller vill få kontakter inom området skola – näringsliv.

Socialförvaltningen

Christina Eriksson, 0414-81 93 69, christina.eriksson@simrishamn.se

Företagslots för dig som är företagare inom vård, omsorg och socialtjänst.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close