Samordnad varudistribution

Simrishamns kommun införde år 2013 tillsammans med Ystad och Tomelilla en ny affärsmodell för upphandling av produkter till kommunala verksamheter.

Modellen skapades för att på ett bättre sätt tillgodose kommunernas behov och ger kommunen betydligt större möjlighet att påverka framför allt transporter.

Effektivare transport

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlade transportör/leverantör. Varuleverantörerna lämnar sitt gods på en gemensam terminal där varorna lastas för vidare transport med ett fordon. Detta ökar fyllnadsgraden och kan därmed effektivisera transporterna.

Samordnad varudistribution

Leveranser till kommunernas verksamheter sker på en på förhand överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt. Eftersom verksamheten vet när leveranserna förväntas komma ger man denna möjlighet att schemalägga personal för att ta emot leveranser vid en viss tid. Kommunen kan dessutom planera rutterna för att undvika att tunga fordon kör in på skolgårdar när eleverna har rast och liknande.

Ger ökad trafiksäkerhet

Sammantaget innebär affärsmodellen en ökad trafiksäkerhet, en minskad miljöpåverkan samt en ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer att delta i kommunens upphandlingar. Sedan modellen infördes har kommunen större möjligheter att följa upp hur den upphandlade distributören utför sitt uppdrag, till exempel genom att övervaka hur hög hastighet man håller under körningarna.

Antalet leveranstillfällen till verksamheterna i Simrishamn, Ystad och Tomelilla minskade under första året efter införandet av modellen från 26 500 till 7 000. Dessutom tilldelades ett antal små och medelstora företag kontrakt för att leverera livsmedel till kommunerna, bland andra Fridshills och Raskarums Kyckling och Ingelsta Kalkon.

40 ton gods i veckan

År 2015 levererades 40 ton gods i veckan genom kommunernas distributionscentral och distributionen utökades till att omfatta även kontorsmaterial, kopieringspapper, kemtekniska produkter och storhushållsprodukter.

Kommunerna har sedan den 1 juli 2017 ett avtal för samordnad varudistribution med GDL Transport.