E-faktura till Simrishamns kommun

Den 1 april 2019 fick vi en ny lag som innebär att fakturor till kommuner, landsting/regioner och myndigheter måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Simrishamns kommun måste skicka e-fakturor. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Nedan finns mer information om hur du kan skicka e-faktura till Simrishamns kommun.

PDF-fakturor räknas inte som e-fakturor.

E-faktura via Peppol
Simrishamns kommun tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2120000969.

E-faktura via leverantörsportal
Du som inte har möjlighet att skicka Peppol-faktura från ditt eget ekonomisystem kan använda kommunens egen leverantörsportal för att skicka upp till 100 fakturor per år kostnadsfritt.

Skicka ett mail till ekonomi@simrishamn.se där du anger e-postadress till den kontaktperson som ska kunna logga in i portalen. Vi återkommer med en länk som du kan använda för att registrera dig.

Användarmanual till leverantörsportal: anvandarmanual

Fakturareferens
Fakturareferens måste framgå på fakturan. Fakturareferenserna i Simrishamns kommun uppdaterades år 2022 och består numera av fem siffror. Nedan kan du ladda ner en översättningstabell som visar hur kommunens tidigare s-nr ska översättas till de nya referensnumren.

Referensnummer Simrishamns kommun