E-faktura till Simrishamns kommun

Den 1 april 2019 fick vi en ny lag som innebär att fakturor till kommuner, landsting/regioner och myndigheter måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Simrishamns kommun måste skicka e-fakturor. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

PDF-fakturor räknas inte som e-fakturor.

Hur påverkas du som är leverantör till Simrishamns kommun av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara antingen i formatet Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0.

Skickar du redan e-fakturor kontakta din tjänsteoperatör för att lägga till Simrishamns kommun via vår tjänsteoperatör Inexchange. Våra uppgifter:

  • Organisationsnummer: 212000-0969
  • Momsnr: SE212000096901
  • GLN: 7362120000968
  • PEPPOL-ID 0007:2120000969.

Fakturareferens måste framgå på fakturan under Er referens. Den skrivs med S och tre siffror ex S100. Finns inte korrekt fakturareferens angiven kommer fakturan att avvisas.

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Simrishamns kommun, så erbjuder kommunen dig att gratis skicka e-fakturor via vår fakturaportal. Då registrerar du fakturorna manuellt i fakturaportalen och behöver inte tänka på i vilket format fakturan sedan skickas till oss, det sköts med automatik.