E-faktura till Simrishamns kommun

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor till kommuner, landsting/regioner och myndigheter måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Simrishamns kommun måste skicka e-fakturor senast från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

PDF-fakturor räknas inte som e-fakturor.

Hur påverkas du som är leverantör till Simrishamns kommun av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara antingen i formatet Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0 senast 1 april 2019.

Skickar du redan e-fakturor kontakta din tjänsteoperatör för att lägga till Simrishamns kommun via vår tjänsteoperatör Inexchange. Våra uppgifter:

  • Organisationsnummer: 212000-0969
  • Momsnr: SE212000096901
  • GLN: 7362120000968
  • PEPPOL-ID 0007:2120000969.

Fakturareferens måste framgå på fakturan och skrivs med S och tre siffror ex S100.

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Simrishamns kommun, så erbjuder kommunen dig att gratis skicka e-fakturor via vår fakturaportal. Då registrerar du fakturorna manuellt i fakturaportalen och behöver inte tänka på i vilket format fakturan sedan skickas till oss, det sköts med automatik.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close