Detta gäller vid direktupphandling

Enligt kommunens riktlinjer för direktupphandling ska ett inköp hanteras olika beroende på om det som ska köpas in omfattas av ett ramavtal eller inte.

Ett inköp som inte omfattas av ett ramavtal ska dessutom hanteras olika beroende på värdet av inköpet. Nedan ser du vad som gäller för olika typer av inköp och hur du bör agera för att maximera chansen att kommunen väljer att köpa in just dina varor och tjänster.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close