Upphandlingsreglemente

Här kan du läsa mer om kommunen upphandlingspolicy, riktlinjer till upphandlingspolicyn och vad som gäller vid direktupphandling. Styrdokument för kommunens inköpsarbete finns längst ner på sidan.

Upphandlingspolicyn ska tillämpas vid all upphandling av varor, tjänster och entreprenader i Simrishamns kommun. Den är grunden för övriga styrdokument som berör upphandlingsverksamheten. Policydokumentet, och även övriga styrdokument, ser i princip likadana ut i Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Tillämpningsanvisningarna till upphandlingspolicyn beskriver mer detaljerat hur vi praktiskt ska genomföra upphandlingar och vem som ansvarar för vilka delar av upphandlingsprocessen.

Så ska kommunen agera vid inköp

I riktlinjerna för direktupphandling beskrivs hur kommunen ska agera vid inköp som ej omfattas av upphandlingslagstiftningen, det vill säga direktupphandlingar. Alla inköp under 586 907 kronor som inte omfattas av ramavtal är per definition direktupphandlingar.

Om beloppsgränsen överskrids räknas direktupphandlingen som otillåten. Avtal som tecknats genom en otillåten direktupphandling kan ogiltigförklaras av förvaltningsrätten.

Dessutom riskerar kommunen att åläggas en upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Vill du ha ännu mer information om offentlig upphandling?
Du hittar allt på Upphandlingsmyndighetens hemsida.