Aktuella upphandlingar och avtal

Vill du bli leverantör till Simrishamns kommun? Kul! Här hittar du information om våra aktuella upphandlingar och avtal samt annat som kan vara bra att känna till!

Bild inköp e-handel

När kommunen gör inköp används i första hand de ramavtal som tecknats och som finns upplagda i kommunens avtalsdatabas. Om ramavtal inte finns genomförs inköpet på lite olika sätt beroende på hur stort inköp det handlar om - ett mindre inköp kan genomföras i form av ett direktköp från en leverantör, ett lite större inköp kan genomföras i form av en mer strukturerad direktupphandling där flera leverantörer blir tillfrågade och de största inköpen genomförs som separata, annonserade offentliga upphandlingar. Du kan läsa mer om dessa fyra typer av inköp nedan.

När kommunens medarbetare gör inköp kollar de i första hand om det finns ett ramavtal med någon leverantör upplagd i kommunens avtalsdatabas. Om det finns ett ramavtal används det avtalet i första hand.

En aktuell lista med kommunens ramavtal hittar du nedan.

Länk till aktuella avtal Länk till annan webbplats.

Om kommunen inte har ramavtal och värdet av det som ska köpas in överstiger direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor så är kommunen skyldig att genomföra en offentlig upphandling. Kommunen tar då fram ett förfrågningsunderlag som annonseras i offentlig databas. För att lämna anbud i en offentlig upphandling som kommunen genomför krävs att du skaffar en kostnadsfri inloggning i kommunens upphandlingssystem, Mercell Tendsign.

Klicka här för att komma till en lista över kommunens aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Klicka här för att skapa ett kostnadsfritt konto som kan användas för att lämna anbud Länk till annan webbplats.

Om kommunen inte har ramavtal och värdet av det som ska köpas in understiger 100 000 kronor kan varje verksamhet själv välja var man bäst genomför inköpet. Några förhållningsregler finns, till exempel att inköpet ska göras på affärsmässiga grunder, att den leverantör som väljs måste skicka e-faktura till kommunen samt att leverantören ska vara registrerad för F-skatt.

Om kommunen inte har ramavtal och värdet av det som ska köpas in ligger mellan 100 000 och 700 000 kronor genomförs en direktupphandling i konkurrens. Minst 3 leverantörer tillfrågas eller så annonseras inköpet i upphandlingsdatabas samt på kommunens hemsida tillsammans med alla offentliga upphandlingar (se rubrik nedan).

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret