3 december 2023

Hur blir man årets miljöbästa landsbygdskommun?

En orsak är vår kommuns mångåriga arbete för Östersjöns miljö. Utvecklingsansvarig på Marint centrum, Madeleine Lundin, berättar:

medalj Sveriges miljöbästa kommun

Östersjöns miljö är en hjärtefråga för många, men en livsnerv i vår kommun. Ett välmående hav är helt enkelt en förutsättning för ett levande Österlen.

Vår kommun trappade upp engagemanget för Östersjön 2010 genom skapandet av Marint centrum som en mötesplats för frågor som rör hav, vatten och kustbygd.

Det övergripande syftet med verksamheten är att värna Östersjöns miljö och främja en hållbar utveckling i Hanöbuktsregionen. Arbetet bidrar till att förverkliga vår hållbarhetspolicy: minska föroreningarna i havet, bidra till att återställa fiskbestånden, stimulera forskning och ökat kunskapsbyggande – helt enkelt verka för ett hållbart nyttjande av havets resurser

På Marint centrum jobbar vi både tillsammans med andra delar av vår kommuns organisation och med samarbetspartners i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att sprida kunskap och åtgärder för en bättre miljö.

Minst lika viktigt är att stötta utvecklandet av nya idéer, innovationer och hållbara marina näringar. Bland annat därför driver vi och Lunds universitet sedan 2020 en forsknings- och innovationsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum, med ett fältlabb utrustat för provtagning och datainsamling i Hanöbukten.

Exempel på sådant vi jobbar med är spökgarn, effekterna av evighetskemikalierna pfas, mikroplast, effektiva våtmarker, konstgjorda torskrev i Hanöbukten, fiske efter den invasiva arten svartmunnad smörbult, havsbaserad alg- och musselodling, fiskeripolitik, genetiska analyser av sillen i Östersjön, avancerad rening av avloppsvatten, lösningar på vattenbristen på Österlen, återanvändning av fosfor från reningsverk – puh, listan är ännu längre!

Madeleine Lundin avslutar med:

En viktig drivkraft för oss på Marint centrum är att sprida kunskap till barn och unga. Vi samarbetar bland annat med Nova gymnasium och Naturskolan Österlen för att tidigt väcka intresse för och uppmuntra till omsorg om livet i havet.