4 december 2023

Ny utformning av torget i Gärsnäs – var med och tyck till!

Gärsnäs torg ska få en ny skepnad och du kan nu vara med att komma med förslag och delta i dialoger kring dess utformning.

För att utforma torget till en mötesplats för byn önskar vi få in dina förslag. Vad önskar du ska finnas på torget? Vad skulle få dig att vilja vara där? Som ett första steg har du nu möjligheten att lämna in dina idéer och förslag via en digital enkät, se länk nedan. Den kommer vara öppen för inlämnande av förslag till och med söndagen den 14 januari. Har du barn får du gärna hjälpa dem att inkomma med sina idéer.

Efter enkäten kommer idéer och önskemål att sammanställas och ligga till grund för fysiska dialoger som vi kommer bjuda in till i Gärsnäs.

Klicka här för att komma till den digitala enkäten om Gärsnäs torg. Länk till annan webbplats.

Har du frågor kring arbetet? Hör av dig till Kontakt Simrishamn via mail: kontakt@simrishamn.se eller via telefon: 0414-81 90 00.