Översvämningar på grund av stigande vattenflöden

Vattennivån har stigit i Tommarpsån. Träd står i vattnet som också täcker en del av gräset. I bakgrunden syns flervåningshus.

På grund av stora mängder snö som nu smälter i kombination med ytterligare nederbörd är vattenflödet i våra vattendrag ovanligt högt. Vi håller noga uppsikt över flödena i vattendragen, som just nu ökar, och uppmanar invånare i riskområden att vara uppmärksamma.

Uppdaterad 20240126 kl. 15.00

Nedan finner du svar på vanliga frågor samt information om var du kan vända dig om din fastighet skulle bli utsatt:

Finns det några områden i kommunen som riskerar att bli särskilt utsatta?

Idag ser vi översvämningar i våra naturområden nära vattendragen. Beroende på snösmältningens takt och nederbördsmängd de närmaste dagarna kan fler områden komma att påverkas. Riskområden inkluderar de längs och omkring våra vattendrag. Även inlandet kan uppleva ökade vattenflöden på grund av stora mängder snö som förväntas smälta i kombination med nederbörd.

Risk för fallande träd

När marken mättas med vatten ökar risken betydligt för att träd ska falla vid kraftig vind. Undvik därför att vistas i skogen under blåsiga förhållanden. Om träd faller över exempelvis vägar eller elnät, ring 112 för att rapportera situationen.

Hur kan jag som medborgare förutse en översvämning?

Om du bor nära ett vattendrag eller i områden som vanligtvis påverkas av kraftig nederbörd kan du nu komma att bli utsatt. För att förutse riskerna bättre kan du följa väderleksrapporterna.

Klicka här om du vill du ta del av kommunens kartmodell för riskområden vid ökade vattenflöden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag förbereda mig för eventuella översvämningar?

Om du vanligtvis har problem med vattenintrång i källaren, kan du vara beredd på att det kan ske igen. Om du har värdefulla föremål i källaren kan det vara klokt att flytta dem till en annan plats. Om du har vatten som tränger in, är det viktigt att stänga av elen i de lokaler som berörs, men samtidigt se till att eventuell dräneringspump fungerar.

Vad kan jag göra som privatperson för att minska riskerna för översvämning i vårt område?

Rapportera över- eller igentäppta dagvattenbrunnar längs kommunens gator här via vår felanmälningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om risken för skador på hus är överhängande på grund av översvämning, ring Kontakt Simrishamn direkt på telefon 0414-81 90 00, eller 112 efter kontorstid.

Hur agerar kommunen vid akuta situationer med översvämningar?

Rapportera problem med dagvattenbrunnar längs kommunala vägar till kommunen omedelbart för att förebygga översvämningar. Kontakta Kontakt Simrishamn på telefon 0414-81 90 00 under kontorstid eller ring 112 på övrig tid för akut hjälp på kommunal väg, så kommer vi ut på plats och åtgärdar problemet.

Om jag drabbas av översvämning, till vem vänder jag mig?

Vid skador på fastighet, kontakta ditt försäkringsbolag för information om ersättning. Om försäkringsbolaget anser att kommunen är ansvarig kan du vända dig till oss på kommunen, och vi skickar ditt anspråk till vårt försäkringsbolag för utredning. Om du har kommunalt vatten och avlopp och din fastighet utsatts för vattenintrång, behöver du även anmäla det till Österlen VA. Klicka här för att läsa Östelen VAs anvisningar och råd om du drabbats av en översvämning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det skulle uppstå en översvämning på min tomt som jag inte har varit med om innan, vad kan jag själv göra?

Om ni har problem med dagvattenhanteringen på er fastighet vid höga flöden kan ni ta hjälp av en markanläggare för att åtgärda detta inför framtida höga flöden och nederbörd.

Vad gör kommunen nu?

Just nu fortsätter vi arbetet med att rensa igentäppta dagvattenbrunnar och sopar bort omkringliggande löv. Det för att se till att vattnet kan dräneras bort från våra kommunala gator. Vi fortsätter också att övervaka vattenflödet för att sätta in åtgärder där det behövs. Informationen uppdateras här på hemsidan under kontorstid.

Klicka här för att läsa om Österlen VAs pågående insatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tack för er förståelse och samarbete!